500 câu Tiếng Anh CĂN BẢN để học thuộc lòng – Phần 1 – Thiền Tôn Phật Quang

22337

 

Thiền Tôn Phật Quang mới phát hành tài liệu học tiếng Anh căn bản cho người mất gốc tiếng Anh. Xin trân trọng giới thiệu đến Quý Phật tử và bạn đọc gần xa.

500 CÂU TIẾNG ANH CĂN BẢN ĐỂ HỌC THUỘC LÒNG. (Phần 1)

😆 Tải tài liệu tại đây500 cau Eng can ban P1 TTPQ

😆 File phát âm giọng người bản ngữtải tại đây

500 CÂU TIẾNG ANH CĂN BẢN ĐỂ HỌC THUỘC LÒNG. (Phần 1)

NGỮ PHÁP MỞ ĐẦU 

500 câu tiếng Anh căn bản để học thuộc lòng

  1. NGÔI
  • Ngôi thứ nhất: vì tự xưng chính mình.
  • Ngôi thứ hai: người đang nói trực tiếp với mình.
  • Ngôi thứ ba: người mà không nói trực tiếp với mình, mình nói sau lưng.

 

* Lưu ý: Tất cả các danh từ (house – căn nhà , money – tiền, temple – chùa,…) đều ở ngôi thứ ba.

 

  1. SỐ ÍT SỐ NHIỀU
  • Các đại từ nhân xưng (từ để xưng hô) gồm có: I , we, you, they, he, she, it.

I (tôi), một người nên số ít.

We (chúng tôi/ chúng ta), nhiều người nên số nhiều.

You (bạn, anh , chị,…), một người nên số ít.

You (các bạn, các anh, các chị,…), nhiều người nên số nhiều.

                                                          trùng với số ít cũng là “you”)

They (họ, bọn họ), nhiều người nên số nhiều

He (anh ấy, chú ấy,…), một người nên số ít

She (chị ấy, cô ấy…), một người nên số ít

It (nó,…), một vật nên số ít

 

  • Danh từ không đếm được: chỉ những thứ không thể đếm được trực tiếp như milk (sữa), water (nước), money (tiền),…, không thể nói một sữa, hai sữa, mà chỉ có thể đong, đếm thông qua các dụng cụ hoặc đơn vị đo lường, phải nói là 1 chai sữa (a bottle of milk), 1 lít sữa ( a litre of milk)…
  • Danh từ số ít là một, danh từ số nhiều là từ 2 trở lên (thêm s/es).

Ví dụ: one house (một căn nhà) nhà số ít, two house + s thành two houses (hai căn nhà) nhà số nhiều.

* Lưu ý:

+ Danh từ mà chữ cuối là O, S, Z, SH, CH, X thì khi chuyển sang số nhiều phải thêm ES.

Ví dụ: Boss (ông chủ) à Bosses (những ông chủ)

+ Danh từ mà chữ cuối là F thì phải biến thành V rồi thêm ES.

Ví dụ: Leaf (lá cây) à Leaves (những chiếc lá)

+ Danh từ mà chữ cuối là Y thì đổi thành i ngắn rồi thêm ES.

Ví dụ: City (thành phố) à Cities (những thành phố)

  1. TO BE

– Để thành lập một câu, cần phải có một động từ đã được chia.

– Động từ chưa được chia là động từ nguyên mẫu có “to” phía trước (ví dụ “to be” – “là”), động từ đã được chia thì bỏ “to” và biến hình theo chủ từ số ít số nhiều và theo thời gian xuất hiện hành động đó, hoặc theo dạng của các động từ đặc biệt (should, can, …).

– To Be sẽ biến thành: AM, ARE, IS, WAS, WERE, BEEN, BEING, BE.

XEM BÀI HỌC Ở TRANG TIẾP THEO =>