Thứ Ba, Tháng Tư 7, 2020

Album Xuân Nghĩ gì – TT. Thích Chân Quang

https://www.youtube.com/watch?v=ICYw1RGDy7k
video

MV Nghĩ Về Người Lính Đảo Xa – sáng tác: TT. Thích Chân Quang...

Bài hát nhắc nhở những người ở trong bờ, trong đất liền, trong cuộc sống bình yên, hạnh phúc thì cũng nhớ...
video

Album Xin mùa xuân đến trong mắt người – nhạc Chân Quang

 Nghe tại Kênh Youtube Sen Hồng: https://www.youtube.com/watch?v=SSvNnO5EZYA  https://www.youtube.com/watch?v=SSvNnO5EZYA ALBUM KHÁC:  https://www.youtube.com/watch?v=Uywb-EOvFjw

THÔNG BÁO!

Xem nhiều nhất tuần