Thứ Bảy, Tháng Hai 29, 2020

Lịch giảng đầu tháng 4 năm 2016 của TT. Thích Chân Quang

Kính gửi quý Phật tử lịch giảng đầu tháng 4 năm 2016 của TT.Thích Chân Quang!   1. Thứ 7 ngày 09/04/2016 (tức 3/3 AL): vào...

Lịch giảng mới cuối tháng 8

Kính gửi quý phật tử thông tin lịch giảng mới cửa TT. Thích Chân Quang!Thứ 4 ngày 24/8/2016 (22/7 AL): 18h Sư Phụ giảng tại...

THÔNG BÁO!

Xem nhiều nhất tuần