Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023

Lịch giảng đầu tháng 5 năm 2016

0
Kính gửi quý Phật tử lịch giảng của TT. Thích Chân Quang đầu tháng 5 năm 2016:    1. Chủ nhật ngày 1/5/2016 (25/3 AL): 9h00...

Lịch giảng đầu tháng 4 năm 2016 của TT. Thích Chân Quang

0
Kính gửi quý Phật tử lịch giảng đầu tháng 4 năm 2016 của TT.Thích Chân Quang!   1. Thứ 7 ngày 09/04/2016 (tức 3/3 AL): vào...