Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 1, 2023

Bài hát: Quán Thế Âm

0
QUÁN THẾ ÂM Sáng tác: TT. TS. Thích Chân Quang LỜI BÀI HÁT: LỜI 1: Nghe vang xa, ngàn muôn tiếng tơ đồng reo hòaNghe trong...

Bài hát: Ánh sáng trong trái tim

0
ÁNH SÁNG TRONG TRÁI TIM Sáng tác: TT. TS. Thích Chân QuangTrình bày: JB Thanh HưngBan nhạc: AmigosNhóm bè: Đức’Cadillac LỜI BÀI HÁTLỜI 1:Có những ánh...

Bài hát: Dòng máu anh hùng

0
DÒNG MÁU ANH HÙNG Sáng tác: TT. TS. Thích Chân QuangTrình bày: Lê Anh TuấnHòa âm: Trịnh Đình ViêmNhóm bè: CadillacLỜI BÀI HÁT: LỜI 1: Trên tay...

Bài hát: Đi đến vô biên

0
ĐI ĐẾN VÔ BIÊN Sáng tác và Trình bày: TT. TS. Thích Chân QuangHòa âm: Trịnh Đình Viêm LỜI BÀI HÁT: LỜI 1:Vầng mây bay đi...

Bài hát: Lời cho nhau

0
LỜI CHO NHAU Sáng tác: TT. TS. Thích Chân QuangTrình bày: TT. TS. Thích Chân Quang, Bảo PhúcHòa âm: Bảo Phúc LỜI BÀI HÁT: Lang thang từ...

Bài hát: Blood in my heart

0
BLOOD IN MY HEART LỜI 1:I feel in my heartThere's still a blood streamWhich be-longs to my ancestor Belong to nice land beside an oceanMy...

Bài hát: Mái chùa che chở hồn dân tộc

0
MÁI CHÙA CHE CHỞ HỒN DÂN TỘC Mái .. .. .. ơ ờ ơ ơ chùaChở che é e hồn dân ơ tộc Từ thuở ra...

Bài hát: Cành hoa sen

0
CÀNH HOA SEN Trên đỉnh núi Linh Sơn êm đềmTrong đại chúng an hòa trang nghiêmCành Sen Trắng Phật đưa lên trầm hùngMôi ai thoáng...

Bài hát: Theo Mẹ lên núi, theo Cha xuống biển

0
THEO MẸ LÊN NÚI, THEO CHA XUỐNG BIỂN LỜI 1:Mẹ đưa chúng con bước lên đại ngàn núi cao chập chùngVà Cha dắt tay chúng...

Bài hát: Bụi đường bay bay

0
BỤI ĐƯỜNG BAY BAY Từng hạt mưa rơi ướt vai anhCùng mồ hôi thân áo mong manhHoặc nhiều khi cơn gió đi quanhBụi đường bay...