Thứ Ba, Tháng Tư 7, 2020

Đạo Phật – một tôn giáo xanh

Đạo Phật là một tôn giáo xanh (A Green Religion) vì đạo lý Phật dạy giúp cho con người ta sống thân...

Lịch sử cội nguồn đất Việt

Chúng ta nhớ lại lịch sử lập quốc, chúng ta biết ơn các vị Quốc Tổ đã vất vả dựng nước, giữ...

Gieo nhân để hộ pháp chân chính

Để gieo nhân trở thành người Hộ Pháp thì trước đó mình phải thực hành đạo đức, làm việc phước mà không...

Cuộc chiến dư luận

Đa số chúng ta nghe thông tin mà không suy xét, nghe rồi tin đó là sự thật. Cũng có người nghe...

Sống là cần có nhau

Khi sống cùng nhau, ta thấy hiệu quả của đời sống tăng lên. Nếu cả Thế giới này ghép lại với nhau...

Tinh tấn làm lợi ích cho chúng sinh

Tinh Tấn là nỗ lực thực hiện thiện pháp, làm lợi ích cho chúng sinh và nhiếp tâm trong Thiền định. Vậy,...

Hạnh chân thật 2

Trên đời này, những người cương quyết không nói dối, thà bị đánh cũng không nói dối và cũng không nỡ nói...

Niềm tin

Đôi khi vì cả tin, chúng ta mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Cũng có lúc vì quá hoài nghi, vì...

Cuộc sống vị tha

Chúng ta hãy xác định dù tu hay học cũng vì lợi ích cho chúng sinh, đừng bao giờ nghĩ đến lợi...

Sống hòa hợp

“Đức Phật không chấp nhận sự phân biệt giai cấp và đã lên án quyết liệt. Khi thấy một người thuộc đẳng...

THÔNG BÁO!

Xem nhiều nhất tuần