Thứ Tư, Tháng Mười 4, 2023

Dạy con làm phước từ thời niên thiếu

0
DẠY CON LÀM PHƯỚC TỪ THỜI NIÊN THIẾU Phước ảnh hưởng thời niên thiếu rất nhiều. Nên thời niên thiếu là thời gian chuẩn bị...

Nhân quả lãng phí thời gian

0
NHÂN QUẢ LÃNG PHÍ THỜI GIAN Nghiệp duyên cho chúng ta cuộc đời với những tháng ngày rộng dài như thế để ta sử dụng...

Sống mà kiêu căng ngạo mạn là thiếu một tính chất đáng quý của...

0
SỐNG MÀ KIÊU CĂNG NGẠO MẠN LÀ THIẾU MỘT TÍNH CHẤT ĐÁNG QUÝ CỦA CON NGƯỜI Khi trân trọng con người, thương yêu con người,...

Rèn luyện sức khỏe cũng là đạo đức

0
RÈN LUYỆN SỨC KHỎE CŨNG LÀ ĐẠO ĐỨC Ai cũng phải già bệnh chết, nhưng sợ nhất là khi ta bệnh làm nhọc mọi người...

Thanh niên với tiếp sức mùa thi – Cống hiến sức trẻ vì cộng...

0
(Chia sẻ của một huynh đệ Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang TP. HCM tham gia “Tiếp sức mùa thi” năm 2021) Một mùa...

Khởi đầu tu tập lòng từ bi trong cuộc sốn

0
KHỞI ĐẦU TU TẬP LÒNG TỪ BI TRONG CUỘC SỐNG Tu tập từ tâm trong cuộc sống là biết khởi tâm thương yêu khi mắt...

Tu theo hạnh của đất sẽ được những điều đặc biệt gì?

0
TU THEO HẠNH CỦA ĐẤT SẼ ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU ĐẶC BIỆT GÌ? Trong lòng đất không chỉ có đất và đá mà còn có những...

Tâm bí mật cho mình giỏi hơn khi thấy lỗi người khác khiến ta...

0
TÂM BÍ MẬT CHO MÌNH GIỎI HƠN KHI THẤY LỖI NGƯỜI KHÁC KHIẾN TA BỊ XA LÁNH, ĐƠN ĐỘC Khi nghe ai đó mắc lỗi,...

Khi bị thất bại, lúc được thành công ta cần áp dụng đạo lý...

0
KHI BỊ THẤT BẠI, LÚC ĐƯỢC THÀNH CÔNG, TA CẦN ÁP DỤNG ĐẠO LÝ GÌ? Thực tế là không phải tất cả mọi nỗ lực...

Mọi việc đều bắt đầu từ cái gốc

0
“Nếu chúng ta muốn xuất gia tu hành, hãy xây dựng phần âm – công đức trước, đừng quan trọng hình tướng bởi nó...