Thứ Sáu, Tháng Mười Một 27, 2020

Tôn giả Ưu Ba Ly – Đệ nhất giới luật, một biểu tưởng của...

0
TÔN GIẢ ƯU BA LY – ĐỆ NHẤT GIỚI LUẬT, MỘT BIỂU TƯỢNG CỦA GIỚI ĐỨC THIÊNG LIÊNG Giới luật là khuôn phép...

Giới luật – Một bầu trời lấp lánh những vì sao trí tuệ

0
Tôn giả Ưu Ba Ly quỳ lên chắp tay bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, từ lúc Thế Tôn thành chánh giác tới...

Những tâm niệm xấu đã khởi làm sao hóa giải – Song ngữ

0
NHỮNG TÂM NIỆM XẤU ĐÃ KHỞI LÀM SAO HOÁ GIẢI?HOW TO FIX WHEN YOU HAD EVIL THOUGHTS? (English version below) Ở đây chúng ta...

Lợi ích của khí công nguyên pháp

0
Hệ thống thần kinh cảm giác của dâm dục ở dưới bộ phận sinh dục. Khi lực ở đan điền yếu thì...

Lòng tôn kính Phật là tất cả cuộc sống của chúng ta

0
Người đệ tử Phật phải tâm niệm thế này: Có thể ta mất hết, ta mất hết tiền bạc, ta mất hết...

Thiền Tôn Phật Quang – Nơi ấy con tìm về

0
THIỀN TÔN PHẬT QUANG – NƠI ẤY CON TÌM VỀ Có người nói với con, sao bụng bự vậy còn “khệ nệ” về...

Bản chất của tình yêu

0
BẢN CHẤT CỦA TÌNH YÊU “Một điều chúng ta thường thấy là tình yêu thường không bền vững, dễ thay đổi mặc dù...

Nhu thuận

0
NHU THUẬN Trong tâm con người, khuynh hướng nhu thuận thường không nhiều (đôi khi khuynh hướng bướng bỉnh nhiều hơn) nên chúng...

Cảm hóa phạm nhân theo quan điểm Đạo Phật

0
Đạo Phật có một giáo lý vô cùng đặc biệt, mà khi càng đi sâu vào tìm hiểu nó sẽ thấy càng...

Lắng nghe tiếng gọi rừng xanh

0
LẮNG NGHE TIẾNG GỌI RỪNG XANH Người có đạo đức, văn minh là người ít hưởng thụ một cách tùy tiện mà có...