Thứ Bảy, Tháng Chín 18, 2021

Bài hát: Bát ngát quê hương – TT. Thích Chân Quang

0
BÁT NGÁT QUÊ HƯƠNG LỜI 1: Cánh diều căng gió mái nhà trong ngõ mênh mông khói chiều Mái chèo xuôi nước bóng hàng cây...

Cảm niệm Vu Lan 2019

0
CẢM NIỆM VU LAN 2019 Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Đại từ Di Lặc tôn Phật Nam mô Đại...

Cảm niệm Vu Lan 2018

0
CẢM NIỆM VU LAN 2018 NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ ĐẠI TỪ DI LẶC TÔN PHẬT NAM MÔ ĐẠI...

Cảm niệm Vu Lan 2017

0
CẢM NIỆM VU LAN 2017  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ ĐẠI TỪ DI LẶC TÔN PHẬT NAM MÔ ĐẠI...

Cảm niệm Vu Lan 2015

0
CẢM NIỆM VU LAN 2015 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính lạy Mười Phương Phật, Mười Phương Bồ Tát Thánh...

Hiếu hạnh vẹn tròn của ngài Xá Lợi Phất vĩ đại

0
HIẾU HẠNH VẸN TRÒN CỦA NGÀI XÁ LỢI PHẤT VĨ ĐẠI Khi dừng lời, Tôn giả quỳ xuống ôm chân Đức Bổn Sư...

Thế nào là hiếu đạo

0
THẾ NÀO LÀ HIẾU ĐẠO?  Theo lẽ thông thường, con cái khi trưởng thành phải có trách nhiệm phụng dưỡng, chăm sóc, chu...

Cảm niệm Vu Lan 2012

0
CẢM NIỆM VU LAN 2012 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật Nam Mô Đại...

Cảm niệm Vu Lan 2008

0
CẢM NIỆM VU LAN 2008 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật Nam Mô Đại...

Cảm niệm Vu Lan 2010

0
CẢM NIỆM VU LAN 2010 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật Nam Mô Đại...