Thứ Sáu, Tháng Năm 7, 2021

Nhân quả của sự giết hại

0
NHÂN QUẢ CỦA SỰ GIẾT HẠI NHÂN QUẢ GIẾT NGƯỜI – 1 Đa số con người đều cho rằng giết người là tội lớn...

Niềm tin nơi sự gia hộ của chư Phật

0
NIỀM TIN NƠI SỰ GIA HỘ CỦA CHƯ PHẬT  Chúng ta tin nơi lòng thương yêu, thần lực của Chư Phật và sự...

Lòng tôn kính Phật vô biên – Song ngữ

0
Chúng ta phải khéo tạo ra lòng tôn kính Phật, nuôi lớn tâm mình và dành lòng tôn kính Phật trong tâm....

Những cảm xúc thiêng liêng khi tụng bài kinh Tứ Niệm Xứ

0
“Pháp vi diệu rất sâu vô lượng Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu Con nay nghe được xin trì tụng Nguyện hiểu Như Lai...

Lần đầu tiên bài kinh Tứ Niệm Xứ được viết lại thuần Việt

0
Thuở xưa, Đức Phật đã thuyết giảng cho các vị Tỳ kheo tại đô thị Kammàssadhamma, xứ Kuru, nay là thủ đô...

Tôn giả Xá Lợi Phất – Đệ nhất trí tuệ thống lĩnh Tăng đoàn

0
Khi cuộc sống của Tăng chúng đã ổn định và được tự giác duy trì, thì Tôn giả Xá Lợi Phất lại...

Tôn giả Mục Kiền Liên – Đệ nhất thần thông thống lĩnh Tăng đoàn

0
Chúng con quỳ xuống chí thành Cúi đầu đảnh lễ Thánh nhân siêu phàm Thần Thông Đệ Nhất Tăng Đoàn Uy nghiêm đức hạnh ngập...

Thượng thủ Tăng đoàn

0
Dưới sự lãnh đạo của Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả Mục Kiền Liên, Tăng đoàn ngày càng phát triển...

Tôn giả Ni Da Du Đà La – Khúc hát thiên nga đẹp vô...

0
Thời gian trôi qua, vào một buổi chiều vắng lặng khi Thế Tôn đang ngự trên sườn núi ngoài kinh thành Vương...

Tôn giả Thi Bà La (Sivali) – Đệ nhất Tài lộc

0
TÔN GIẢ THI BÀ LA (SIVALI) – ĐỆ NHẤT TÀI LỘC Trong dân gian có phong tục cúng Thần Tài vào ngày 10/01...