Thứ Năm, Tháng Mười Hai 3, 2020

Đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát

0
Bồ Tát Phổ Hiền (Visvabhadhra Bodhisattva) là vị Bồ Tát Đẳng Giác có nhân duyên sâu nặng với chúng sinh. Phổ tức...

Tôn giả Bạc Câu La – Đệ nhất hạnh vô bệnh

0
TÔN GIẢ BẠC CÂU LA – ĐỆ NHẤT HẠNH VÔ BỆNH Sức khỏe phi thường của Tôn giả Bạc Câu La thành tựu...

Tôn giả Ni Liên Hoa Sắc – Đệ nhất thần thông thống lĩnh Ni...

0
TÔN GIẢ NI LIÊN HOA SẮC – ĐỆ NHẤT THẦN THÔNG, THỐNG LĨNH NI ĐOÀN Một lần, sau khi Đức Thế Tôn trở...

Sự trì giới chân thật

0
SỰ TRÌ GIỚI CHÂN THẬT “Người xưa có câu: “Đạo cao long hổ phục. Đức trọng quỷ thần khâm”. Nghĩa là, người tu...

Tôn giả Ni Ba La Giá Na – Đệ nhất trì luật Ni đoàn

0
TÔN GIẢ NI BA LA GIÁ NA – ĐỆ NHẤT TRÌ LUẬT NI ĐOÀN Trải qua một cuộc đời đầy thương đau bất...

Tâm của Phật – Nơi chứa tất cả những điều tuyệt đối của Từ...

0
TÂM CỦA PHẬT – NƠI CHỨA TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU TUYỆT ĐỐI CỦA TỪ BI, TRÍ TUỆ Trong thời đại mới ngày nay,...

Ba tính chất của Giới – Định – Tuệ

0
BA TÍNH CHẤT CỦA GIỚI – ĐỊNH – TUỆ “Mỗi tính chất của Tam Vô Lậu học đều có sự khác nhau. Giới...

Tôn giả Ưu Ba Ly – Đệ nhất giới luật, một biểu tưởng của...

0
TÔN GIẢ ƯU BA LY – ĐỆ NHẤT GIỚI LUẬT, MỘT BIỂU TƯỢNG CỦA GIỚI ĐỨC THIÊNG LIÊNG Giới luật là khuôn phép...

Giới luật – Một bầu trời lấp lánh những vì sao trí tuệ

0
Tôn giả Ưu Ba Ly quỳ lên chắp tay bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, từ lúc Thế Tôn thành chánh giác tới...

Những tâm niệm xấu đã khởi làm sao hóa giải – Song ngữ

0
NHỮNG TÂM NIỆM XẤU ĐÃ KHỞI LÀM SAO HOÁ GIẢI?HOW TO FIX WHEN YOU HAD EVIL THOUGHTS? (English version below) Ở đây chúng ta...