Thứ Tư, Tháng Năm 27, 2020

CON ĐƯỜNG MỚI

0
Hôm nay đường nhựa đã làm xong
Từ đây rực rỡ ánh dương hồng
Chùa như hoa nở đầy thung lũng
Để đẹp cho rừng núi mênh mông.

Chùm thơ mừng Phật đản

0
Vì thế gian đau khổ, Phật đã sinh ra đời
Chúng con thật hạnh phúc, được ơn Người sáng soi!.

Thương anh

0
Thương anh Bộ Đội Biên Phòng
Ngày đêm canh giữ non sông biển trời

Tình Cảm

0
Trái tim để không là trái tim vô dụng
Nhưng yêu thương phải biết đúng và sai
Thương yêu sai, làm cuộc sống đọa đày
Thương yêu đúng làm tương lai hạnh phúc

IT IS NOT POSSIBLE TO BENEFIT FROM ALL OUR BLESSINGS

0
“It is not possible to benefit from all our blessings”- This statement has been passed down from our Patriarchs, Highly Honored Monks to the present generation. Today, we will thoroughly disseminate this statement to ascertain its meaning. Once we gain understanding of this statement, we will be able to avoid many mistakes in our life and our application/practice will be more seamless.

STUBBORN BEINGS

0
In the preface of Lotus Sutra, it is said that when the aura of Buddha appeared, the assembly relied on the power and the aura of Buddha to see countless realms of other Buddhas in the universe, in which Buddha and Bodhisattva were preaching to sentient beings, drawing very beautiful pictures. The aura of the Shakyamuni Buddha shocked all the realms it reached. Buddhas of those realms sent their attendants to this Saha world to visit and pay homage to Shakyamuni Buddha. Among those greetings, there was a question, "It is said that beings of this Saha world are very stubborn. Is it difficult for you to teach them?"

TẾT TRUNG THU

0
Tết trung thu lên chùa Phật Quang
Nắng sớm lung linh đượm sắc vàng
Gío núi lao xao như chào đón
Cây rừng xanh ngát vẫy tay mừng

EMOTION

0
Emotion is an active action of our soul that is so fundamentally essential for everbody. From a fetus in the mother’s womb to a newborn baby, everyone knows how to love, hate or fear.

Chiều vào mùa

0
Bạn ghé thăm tôi
Một chiều đông lạnh
Con chim khách trên cành đang chuốt giọng
Như đón chào người khách đến chiều nay.