Thứ Hai, Tháng Bảy 4, 2022

Viên Quang Cổ Tự Cảm Tác

0

THE ONLY TRUTH

0
Everyone is trying to live right. Really! It is true. If we did not try to live right, and always made mistakes and committed sins, bad consequences would have happened. When we made mistakes, others would look down on us, or even worse, we might have been punished by law, leading us to a miserable live. And speaking of religious beliefs, the law of Cause and Effect will always govern and direct our lives. The retribution will come to us in many afterlives “As ye sow, so shall ye reap”.

The dual path of Meditation and Pure Land cultivation

0
Why should we take the dual path of Meditation and Pure Land cultivation?
What did our founders mean when they set up the dual path of Meditation and Pure Land cultivation?

Có bao giờ em thấy lòng khắc khoải

0
Có bao giờ em thấy lòng khắc khoải
Khi con người chưa hòa hợp với nhau
Và cuộc đời còn ray rức khổ đau
Khi ác pháp vẫn lan tràn gieo rắc

Thơ Sư Phụ

0
Xin cho con tự biết lỗi mình
Xin cho con tôn trọng chúng sinh
Xin tình thương ngập tràn pháp giới
Xin cả đời chẳng ngại hy sinh

MEANS OF THE MOONLIGHT

0
People usually ask the following questions: “What is the purpose of this life?” the worst answer is that: “We must survive to avoid death”, it means that this person could do anything, even evil things, as long as they could live. This belief is very dangerous. However, if the mindset is not too average, and we have knowledge and good values, and we would not accept the above belief, our purpose in life is to find happiness.

CA DAO MỚI (st: Nhật Thiện Tâm – Câu 41 – 56)

0
Kẻ ác nhân quả chẳng tường,
Cho nên thế giới máu xương chất đầy.
Hiểu rằng nhân quả trả vay,
Người hiền gắng sức đắp xây hòa bình.

Chớ hỏi tại sao

0
Chớ hỏi tại sao trời năm nay nóng thế?
Sao năm qua rét buốt hơn nhiều?
Và bão tố chừng như càng hung hãn?
Lũ quét, đất chuồi, phố ngập nước thành sông?

Ơn Thầy 20-11-2013

0

KINH BÁT CHÁNH ĐẠO

0
Kính thưa quý Phật tử và quý bạn đọc thân mến, Mãi cho đến hôm nay, qua hơn 2500 năm lịch sử, lời Phật dạy...