Thứ Ba, Tháng Bảy 7, 2020

Ung thư

0
Trước hết chúng ta phải mở ra một khái niệm mới về cơ thể. Chúng ta, mỗi người, có một tâm hồn riêng của...

Uy linh dân tộc

0
UY LINH DÂN TỘC Dẫu ai buôn bán gần xa Nhớ ngày giỗ Tổ tháng 3 mùng 10 Bên trời rong ruổi ngược xuôi Cũng về giỗ Tổ...

UNKNOWN

0
One of the special characteristics of human beings which other living creatures can never have is thirst for knowledge. We talk about UNKNOWN so that we can speak of KNOWING.

Bài thơ “ĐỪNG TƯỞNG”

0
Trọc đầu đừng tưởng là sư
Có khi là kẻ giống như bụi đời,
“Dạ thưa” đừng tưởng vâng lời
Có khi trong dạ rối bời mưu mô

NỖI BUỒN RÁC

0
Thế giới bắt đầu ngập rác. Vài thành phố ở Ý rác không còn được đem đi đổ, vì chẳng biết đổ đi đâu....

EVERYONE THINKS THEY ARE RIGHT

0
It is subjective to think that everything we say, every thoughts we have are accurate and precise. In other words, we could say these people are opinionated and prejudiced. It means that we only judge things based on our own beliefs or feelings without consulting others; or having no constructive discussion to really find the truth. It is actually a seriously bad issue of human being. (We will refer as the issue throughout this discussion).

Có bao giờ em thấy lòng khắc khoải

0
Có bao giờ em thấy lòng khắc khoải
Khi con người chưa hòa hợp với nhau
Và cuộc đời còn ray rức khổ đau
Khi ác pháp vẫn lan tràn gieo rắc

LOVE SEES NO FAULTS

0
"Love sees no faults" is a Vietnamese proverb, that had been passed on to many generations; but we do not know its author. This proverb basically means that when we like someone, you can easily accept their flaws; on contrary, when you dislike someone, you can easily ignore their greatness.

Tình Cảm

0
Trái tim để không là trái tim vô dụng
Nhưng yêu thương phải biết đúng và sai
Thương yêu sai, làm cuộc sống đọa đày
Thương yêu đúng làm tương lai hạnh phúc