Thứ Sáu, Tháng Mười Một 15, 2019

BOUNDLESS HOMAGE TO BUDDHA

"Boundless homage to Buddha" is an old topic, but it is very basic and very important.

Thương Thầy

IF ONLY WE KNEW …

There is a Vietnamese saying: “A frog sits at the bottom of the well”, which means he could only see the sky via the top of the well, hence, he always thinks that the sky is just as small. The frog likes water, and it comes and goes from one well to another. The only way he could get out of a well was for someone to take the water, when he could take the opportunity to clutch onto the bucket of water. Sometimes, though, he would think that he was trapped, so he jumped back to the well again.

Ca dao (Đạo tràng sưu tầm)

Chung tay xây dựng đạo tràng
Thương yêu, đoàn kết ngày càng tiến tu
Trăng còn lúc tỏ lúc lu
Tình yêu đạo pháp ngàn thu vững bền.

CA DAO MỚI (st: Nhật Thiện Tâm)(tt – câu 21 – 30)

Siêng năng làm việc chuyên cần,
Luôn luôn sáng tạo góp phần dựng xây
Vinh quang thay những bàn tay
Đắp xây tổ quốc mỗi ngày đẹp tươi

Ca Dao Mới

Con quỳ xuống

CON QUỲ XUỐNG Con quỳ xuống xin nói lời cảm tạ Trước ân tình như biển cả mênh mông Trái tim từ Thầy ôm trọn bao dung Muôn...

EMOTION

Emotion is an active action of our soul that is so fundamentally essential for everbody. From a fetus in the mother’s womb to a newborn baby, everyone knows how to love, hate or fear.

BÀI VÈ TIẾNG VỖ TAY

Huynh Đệ Mến Thương

THÔNG BÁO!

Xem nhiều nhất tuần