Thứ Sáu, Tháng Mười Một 22, 2019

Thơ Sư Phụ

Xin cho con tự biết lỗi mình
Xin cho con tôn trọng chúng sinh
Xin tình thương ngập tràn pháp giới
Xin cả đời chẳng ngại hy sinh

THÔNG BÁO!

Xem nhiều nhất tuần