Thứ Hai, Tháng Tám 8, 2022

Nguyện lòng theo bước Phật thênh thang

0
NGUYỆN LÒNG THEO BƯỚC PHẬT THÊNH THANG Năm cũ tạ từ năm mới sang Ôn lại chuyện đời lắm trái ngang Lỗi lầm mong được...

Nghìn đời theo Phật

0
NGHÌN ĐỜI THEO PHẬT Mục tiêu giác ngộ quá thiêng liêng Gác lại qua bên những tình riêng Tấm lòng tôn kính cao hơn núi Nguyện...

Tâm của Phật vô hình nhưng kỳ tuyệt

0
TÂM CỦA PHẬT VÔ HÌNH NHƯNG KỲ TUYỆT Tâm của Phật vô hình nhưng kỳ tuyệt Các tầng trời đều tha thiết cúi đầu Các...

Trọn lòng theo Phật

0
TRỌN LÒNG THEO PHẬT Kính lạy Phật cho con quỳ xuống Dâng lên niềm tuyệt đối kính thương Vô lượng kiếp chỉ là mong muốn Bước...

Người ngồi đó vầng hồng rực rỡ

0
NGƯỜI NGỒI ĐÓ VẦNG HỒNG RỰC RỠ   Người ngồi đó vầng hồng rực rỡ Soi vào đời muôn thuở u mê Chúng con tìm được...

Tuyên ngôn toàn cầu về nghĩa vụ của con người – Song ngữ

0
TUYÊN NGÔN TOÀN CẦU VỀ NGHĨA VỤ CỦA CON NGƯỜI Xét rằng, mỗi người đến với thế giới này đều có trách nhiệm...

Phước duyên khó được

0
PHƯỚC DUYÊN KHÓ ĐƯỢC Khi ta sống giữa đời có Bồ Tát Thì trần gian cũng hoá Tịnh độ rồi Như trưa nắng giữa đường...

Tạ ơn ngày Người đến với chúng con

0
TẠ ƠN NGÀY NGƯỜI ĐẾN VỚI CHÚNG CON Đông đã đến mang theo sương lạnh giá Chiếc lá vàng, cũng biết đã qua thu Phố...

Xin nhận Người

0
XIN NHẬN NGƯỜI Xin mãi mãi nhận Người là bờ bến, Là quê hương, là chỗ đến thân thương! Nghĩa là cho dù trôi dạt...

Mừng ngày hiện hữu

0
MỪNG NGÀY HIỆN HỮU Đốt nén tâm hương hướng Phật đài Nguyện cầu hết khổ chốn trần ai Vào lối độ đời thêm đức cả Trên...