Thứ Hai, Tháng Ba 4, 2024

FRAGILE HAPPINESS

0
People usually ask the following questions: “What is the purpose of this life?” the worst answer is that: “We must survive to avoid death”, it means that this person could do anything, even evil things, as long as they could live. This belief is very dangerous. However, if the mindset is not too average, and we have knowledge and good values, and we would not accept the above belief, our purpose in life is to find happiness.

Viên Quang Cổ Tự Cảm Tác

0

CA DAO MỚI (st: Nhật Thiện Tâm – Câu 41 – 56)

0
Kẻ ác nhân quả chẳng tường,
Cho nên thế giới máu xương chất đầy.
Hiểu rằng nhân quả trả vay,
Người hiền gắng sức đắp xây hòa bình.

Có bao giờ em thấy lòng khắc khoải

0
Có bao giờ em thấy lòng khắc khoải
Khi con người chưa hòa hợp với nhau
Và cuộc đời còn ray rức khổ đau
Khi ác pháp vẫn lan tràn gieo rắc

Chào huynh đệ mới!

0
Rủ nhau đến với Đạo tràng
Cùng nhau tu tập, cùng làm điều hay
Biết rằng cuộc sống đắng cay
Luân hồi đau khổ không ngày bước ra

MEANS OF THE MOONLIGHT

0
People usually ask the following questions: “What is the purpose of this life?” the worst answer is that: “We must survive to avoid death”, it means that this person could do anything, even evil things, as long as they could live. This belief is very dangerous. However, if the mindset is not too average, and we have knowledge and good values, and we would not accept the above belief, our purpose in life is to find happiness.

Ơn Thầy 20-11-2013

0

The dual path of Meditation and Pure Land cultivation

0
Why should we take the dual path of Meditation and Pure Land cultivation?
What did our founders mean when they set up the dual path of Meditation and Pure Land cultivation?