Thứ Sáu, Tháng Sáu 5, 2020

Lời Thầy dạy

0

Ngồi Thiền

0

Thời gian vô hình

0

CA DAO MỚI (ST: Đạo tràng Phật Nghiêm)

0
Nếu xem rác, là bạn ta
Thì ta không đẩy rác xa con người
Mà phân loại rác bạn ơi
Giữ cho khô sạch để rồi chuyển đi.

WHAT THE TSUNAMI WANTED TO SAY

0
Today, we will discuss about the topic relating to Tsunami and Religion, as a gift for all of us on this Tet Holiday (Lunar New Year in Vietnam). You all must have heard about the tsunami happened recently. Let’s remember this event to really understand “what the tsunami wanted to tell us”.

INSTINCT AND RATIONALISATION

0
Today we discuss this topic to assess our mind and soul, assess ourselves to understand what we should not do, what we must do, and be aware of what we have to try to develop and promote.

Ngày đẹp nhất

0
Nếu có ngày được gọi là đẹp nhất,
Đó là ngày Phật đến với trần gian.
Nắng gió hương hoa ánh sáng ngập tràn,
Cả vũ trụ rền vang lời ca ngợi

Đêm Nói Đạo

0
Xin lỗi em, ta trở thành Tu Sĩ
Vì đời không hoàn mỹ giống ta mong
Ta không yêu đôi môi đỏ, má hồng
Làn mắt biếc, những gì không có thực

PAST PATH AGAIN

0
It is absolutely not easy to be a genuinely good, honest human being in this world but it is very easy to be bad. It is easier to react to others badly such as we would involve in a fight, we would harm whoever had done bad things to us, and we would also hate the person who does not like us. However, the consequence of doing bad things is severe as it can lead us to be an animal in our next life, or to make it worst, we'll go to hell when we die.

Người đã đến

0
Kính lạy Người đấng từ phụ vô biên
Nguồn ánh sáng cho chúng sinh tìm tới
Trong vô minh tham sân si tội lỗi
Nghiệp chẳng lành tưởng chẳng lối thoát ra