Thứ Sáu, Tháng Mười Một 15, 2019

HT. Bảo Nghiêm giảng pháp về chuyển hóa tu tập

Nhận lời thỉnh mời của ĐĐ. Thích Tâm Thuần- Trụ trì TV Sùng Phúc, vào ngày 28 tháng Giêng năm Qúy Tỵ, HT. Thích...

THÔNG BÁO!

Xem nhiều nhất tuần