Thứ Bảy, Tháng Năm 18, 2024

Vô cùng thương tiếc tưởng nhớ Giác linh Sư Bác – Hòa thượng Thích...

0
Do biến đổi của thời gian, thân tứ đại hao mòn với bệnh duyên, Sư Bác Thượng tọa Thích Phước Hạnh đã thuận thế...

HT. Bảo Nghiêm giảng pháp về chuyển hóa tu tập

0
Nhận lời thỉnh mời của ĐĐ. Thích Tâm Thuần- Trụ trì TV Sùng Phúc, vào ngày 28 tháng Giêng năm Qúy Tỵ, HT. Thích...