Thứ Hai, Tháng Ba 27, 2023

Một ngày ở lớp học Tâm Lý Đạo Đức đạo tràng Phật Vinh.

0
Tiếp tục phát huy kinh nghiệm những năm trước, được sự cổ vũ động viện của các phụ huynh, năm nay Đạo tràng Phật...

Khóa Thiền Từ Tân (22/12/2013)

0

Câu chuyện đạo tràng Phật Thông: “Bài viết về các huynh đệ khiếm thính”

0
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!Kính bạch Sư Phụ, quý Thầy Cô, cùng huynh đệ!Đạo tràng Phật Thông chúng con thành...

BRVT:TẬP HUẤN KỸ NĂNG AN NINH CHO ĐẠI LỄ TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG

0
Trong khuôn khổ Lớp tập huấn về KỸ NĂNG AN NINH CHO ĐẠI LỄ, vào ngày 10 - 11/08/2013 tại Thiền Tôn Phật Quang...