Giới thiệu ấn phẩm phát hành trong tháng 12/2016 (Cập nhật ngày 05/12/2016)

2334

Công ty TNHH Văn hóa Pháp Quang xin trân trọng giới thiệu các ấn phẩm được phát hành trong tháng 11/2016 như sau :

* CD :

1. Có hai hạng người (2CD)

* VCD :

1. Còn phước đem theo

Thông tin về các ấn phẩm mới của Công ty TNHH Văn hóa Pháp Quang trong tháng 12/2016 sẽ được cập nhật thường xuyên. Xin mời Quý Phật tử đón theo dõi.