Thứ Tư, Tháng Chín 27, 2023
Trang ChủChia sẻPhật phápNiềm vui trong cuộc đời

Niềm vui trong cuộc đời

-

“Một lần, Đức Phật đi đến Tinh xá, thấy một nhóm Tỳ kheo đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Phật giả vờ không biết và hỏi các vị Tỳ kheo đang nói gì, bàn luận về điều gì. Các vị thưa rằng:

“Bạch Thế Tôn! Ở đây anh em chúng con đang nói đùa với nhau là trên đời chuyện gì được gọi là vui thích?”

Chúng con mỗi người mỗi ý không ai giống ai. Có người nói rằng được làm Vua là vui thích. Có người nói rằng ăn ngon là vui thích. Có người nói được tình yêu nam nữ là vui thích. Có người nói tiền nhiều là vui thích.

Phật nói rằng những niềm vui mà các vị đã nói đều là những việc tầm thường của thế gian sinh tử phiền trược, cái niềm vui lớn chính là gì? Là có Phật ra đời để giáo hóa. Niềm vui lớn là gì? Là giáo pháp được hoằng truyền rộng rãi, mọi người khắp nơi nơi đều có được đạo lý để mà sống, để mà tu. Rồi một niềm vui lớn nữa là Chư Tăng – những người xuất gia sống với nhau trong tình yêu thương hòa hợp, để làm chỗ nương tựa cho chúng sinh. Niềm vui lớn nữa là mỗi một con người tinh tấn, cố gắng tu hành và tìm được cái niềm vui trong cái sự tu hành của mình. Khi đó, Phật nói bài kệ rằng:

“Vui thay Phật xuất thế
Vui thay Pháp hoằng tuyên
Vui thay Tăng hòa hợp
Vui thay người gắng tu.”

Trích bài giảng “Vui thay Phật xuất thế – Pháp Cú 56” – Thượng Tọa Thích Chân Quang

Link bài giảng:

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 10 năm 2023...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng của TT. TS. Thích Chân Quang –Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang tháng 10 năm 2023 (update 27/9/2023): 1. Thứ...

Tin mới nhất