Thứ Hai, Tháng Tư 15, 2024

1. Thiền Tôn Phật Quang [map]

Địa chỉ: Núi Dinh, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Phone: 0969.989.396

2. Công ty TNHH Văn hóa Pháp Quang [map]

Địa chỉ: 28 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, tp HCM
SĐT: 083.8462646 – 086.6837989
Thông tin liên hệ chùa Thiền Tôn Phật Quang - QR code
Thông tin liên hệ chùa Thiền Tôn Phật Quang – QR code http://thientonphatquang.vn/info

CÁC KÊNH CHÍNH THỐNG CỦA CHÙA THIỀN TÔN PHẬT QUANG

* FACEBOOK:

1. THIỀN TÔN PHẬT QUANG: https://www.facebook.com/THIENTONPQ
2. Đệ Tử Thiền Tôn Phật Quang: https://www.facebook.com/detuthientonphatquang
3. Công ty TNHH Văn hóa Pháp Quang: https://www.facebook.com/CongtyPhapQuang
4. Trang Thơ Sư Phụ Thích Chân Quang: https://www.facebook.com/trangthosuphuthichchanquang
5. HOMIS Buddhist Fashion (Thời trang Phật giáo Homis):
https://www.facebook.com/HOMISBuddhistfashion/

* WEBSITE:

1. THIỀN TÔN PHẬT QUANG: https://thientonphatquang.com/
2. CÔNG TY PHÁP QUANG: https://congtyphapquang.com/

* YOUTUBE:

1. Pháp Quang – Sen Hồng: https://www.youtube.com/SenHongPhapQuang
2. PHAP QUANG ENGLISH: https://www.youtube.com/channel/UCrPT4O8DEhRWvQJeUOsciLQ
3. TRUYỀN THÔNG THIỀN TÔN PHẬT QUANG:
https://www.youtube.com/truyenthongthientonphatquang

* TIKTOK:

PHÁP QUANG – SEN HỒNG:
https://www.tiktok.com/@phapquang_senhong/