Chủ Nhật, Tháng Sáu 20, 2021
Trang Chủ Tags Tuyệt đối

Tag: tuyệt đối

Nhân quả của ý nghĩ: Con nguyện lòng tôn kính Phật...

0
NHÂN QUẢ CỦA Ý NGHĨ: “CON NGUYỆN LÒNG TÔN KÍNH PHẬT TUYỆT ĐỐI” “Người nào siêng năng lạy Phật, lễ bái nghiêm trang,...

Lòng trung thành tuyệt đối dâng lên Đức Ân Sư của...

0
LÒNG TRUNG THÀNH TUYỆT ĐỐI DÂNG LÊN ĐỨC ÂN SƯ CỦA TÔN GIẢ A NAN Kinh xưa còn ghi, lần đó Đề Bà...

Sự tuyệt đối của Đức Phật

0
SỰ TUYỆT ĐỐI CỦA ĐỨC PHẬT Chúng ta nương theo Đạo lý tu hành để tìm sự giải thoát, giác ngộ. Khi đó,...

Lòng tôn kính Phật tuyệt đối

0
LÒNG TÔN KÍNH PHẬT TUYỆT ĐỐI Chúng ta sinh vào thời không có Phật xuất hiện nên ta thường ít tôn kính ai,...