Thứ Năm, Tháng Tám 5, 2021
Trang Chủ Tags đại giới đàn Thiện Hoa

Tag: đại giới đàn Thiện Hoa

Gần 100 Tăng Ni thọ giới tại Đại giới đàn Thiện...

0
Được sự hứa khả của Sư Phụ trụ trì – Thượng tọa Thượng Chân Hạ Quang, trong 3 ngày từ ngày 03-05/11/2020,...