Thứ Sáu, Tháng Ba 5, 2021
Trang Chủ Tin tức Phật Quang Các hoạt động Phật sự khác Gần 100 Tăng Ni thọ giới tại Đại giới đàn Thiện Hoa...

Gần 100 Tăng Ni thọ giới tại Đại giới đàn Thiện Hoa – Vĩnh Long

-

Được sự hứa khả của Sư Phụ trụ trì – Thượng tọa Thượng Chân Hạ Quang, trong 3 ngày từ ngày 03-05/11/2020, gần 100 Tăng Ni tại Thiền Tôn Phật Quang đã tham gia cầu Giới tại Đại Giới Đàn Thiện Hoa theo hai địa điểm: Chùa Phước Hậu (Giới đàn Tăng) và Chùa Phật Tánh (Giới Đàn Ni).

Tại chùa Phước Hậu, sáng ngày 04/11/2020 là lễ Đăng đàn truyền giới cho Giới tử thọ Giới Sa Di. Buổi chiều là lễ truyền Giới Tỳ Kheo. Tại chùa Phật Tánh, ngày 04/11/2020, Hội đồng Thập Sư Ni đã đăng đàn truyền giới Sa Di Ni, Thức xoa Ma na và Tỳ kheo Ni. Buổi chiều cùng ngày Thập Sư Ni đã hướng dẫn các Giới tử Tỳ kheo Ni đến chùa Phước Hậu cầu Chánh pháp Yết ma nơi Đại Tăng.

Sáng ngày 05/11/2020, là Lễ truyền giới Bồ Tát cho tất cả các tân Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni tại chùa Phước Hậu. Đại Giới Đàn Thiện Hoa năm 2020 đã thành tựu viên mãn trong niềm hân hoan của các Giới tử nhất tâm cần cầu Giới pháp.

Giới luật chính là khuôn vàng thước ngọc, là một biểu tượng thiêng liêng của người xuất gia tu hành. Đắp trên mình tấm Y Ca Sa – màu áo giải thoát cao quý mà người tu sĩ may mắn có được duyên phước ấy, và cũng là động lực cao cả để người xuất gia luôn sống tinh chuyên trong Chánh pháp, thúc liễm thân tâm giữ gìn đức hạnh thanh tịnh. Làm được như vậy, các vị đang cùng nhau dựng lại thời Đức Phật còn tại thế khi cách Phật đã xa… Còn niềm hạnh phúc nào hơn thế!

“Chiếc y như ánh mặt trời
Phất phơ bay giữa cuộc đời nguyên sơ
Gieo cho người những ước mơ
Về một thế giới vô bờ thanh lương
Đắp xây đời với tình thương
Mở ra xán lạn con đường an nhiên.”

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, cầu trên ơn đức của các vị Thánh Tăng A La Hán sáng ngời đức hạnh luôn gia hộ, dìu dắt cho các Giới tử tinh tấn tu hành, giới thân huệ mạng viên mãn sáng ngời, giới đức được trang nghiêm theo năm tháng tu hành và đời đời kiếp kiếp được đắp tấm Y Ca Sa theo Phật, theo Thầy Tổ tu hành.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
NAM MÔ CẦU ĐẮC GIỚI CHỨNG MINH SƯ BỒ TÁT MA HA TÁT.

Tổ truyền thông

Dưới đây là 1 số hình ảnh:

Ấn phẩm mới

Thông báo

Tài khoản cúng dường Thiền Tôn Phật Quang (năm 2021)

0
Kính gửi Quý Phật tử thông tin tài khoản cúng dường của TT. Thích Chân Quang - Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang: 1. Vietcombank...

Tin mới nhất