BR – VT: Chùm ảnh: Không khí chuẩn bị cho Đại lễ Phật Thành Đạo PL 2558 – DL 2015

125

Hằng năm cứ mỗi độ cuối đông, toàn thể Phật giáo đồ trên khắp năm châu bốn bể, đều long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo (vào ngày mùng tám tháng mười hai âm lịch). Để chào đón sự kiện lịch sử đó,

                                     Sáu năm tìm đạo chốn rừng già
                                     Khổ hạnh ai bằng Đức Thích Ca
                                     Chim hót trên vai, sương phủ áo
                                     Hươu kề dưới gối, tuyết đơm hoa
                                     Thử hỏi ai tìm chân lý ấy
                                     Bên bờ sông giác Đức Thích Ca

Thiền Tôn Phật Quang đã chuẩn bị thật hoành tráng cho đại lễ này với nhiều nghi thức Phật giáo thật ý nghĩa và nhiều chương trình chào mừng rất hấp dẫn.

Sáng ngày mùng 06/12/Giáp ngọ, tại Thiền Tôn Phật Quang đã diễn ra Lễ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG ĐẠO TRÀNG – TỪ THIỆN PHẬT QUANG NĂM 2014 và đề ra PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015.

Chùm ảnh sinh động của những ngày chuẩn bị cho đại lẽ Phật Thành Đạo tại Thiền tôn Phật Quang:

BR - VT: Chùm ảnh: Không khí chuẩn bị cho Đại lễ Phật Thành Đạo PL 2558 - DL 2015BR - VT: Chùm ảnh: Không khí chuẩn bị cho Đại lễ Phật Thành Đạo PL 2558 - DL 2015BR - VT: Chùm ảnh: Không khí chuẩn bị cho Đại lễ Phật Thành Đạo PL 2558 - DL 2015BR - VT: Chùm ảnh: Không khí chuẩn bị cho Đại lễ Phật Thành Đạo PL 2558 - DL 2015BR - VT: Chùm ảnh: Không khí chuẩn bị cho Đại lễ Phật Thành Đạo PL 2558 - DL 2015BR - VT: Chùm ảnh: Không khí chuẩn bị cho Đại lễ Phật Thành Đạo PL 2558 - DL 2015BR - VT: Chùm ảnh: Không khí chuẩn bị cho Đại lễ Phật Thành Đạo PL 2558 - DL 2015BR - VT: Chùm ảnh: Không khí chuẩn bị cho Đại lễ Phật Thành Đạo PL 2558 - DL 2015BR - VT: Chùm ảnh: Không khí chuẩn bị cho Đại lễ Phật Thành Đạo PL 2558 - DL 2015BR - VT: Chùm ảnh: Không khí chuẩn bị cho Đại lễ Phật Thành Đạo PL 2558 - DL 2015BR - VT: Chùm ảnh: Không khí chuẩn bị cho Đại lễ Phật Thành Đạo PL 2558 - DL 2015BR - VT: Chùm ảnh: Không khí chuẩn bị cho Đại lễ Phật Thành Đạo PL 2558 - DL 2015BR - VT: Chùm ảnh: Không khí chuẩn bị cho Đại lễ Phật Thành Đạo PL 2558 - DL 2015BR - VT: Chùm ảnh: Không khí chuẩn bị cho Đại lễ Phật Thành Đạo PL 2558 - DL 2015BR - VT: Chùm ảnh: Không khí chuẩn bị cho Đại lễ Phật Thành Đạo PL 2558 - DL 2015BR - VT: Chùm ảnh: Không khí chuẩn bị cho Đại lễ Phật Thành Đạo PL 2558 - DL 2015BR - VT: Chùm ảnh: Không khí chuẩn bị cho Đại lễ Phật Thành Đạo PL 2558 - DL 2015BR - VT: Chùm ảnh: Không khí chuẩn bị cho Đại lễ Phật Thành Đạo PL 2558 - DL 2015BR - VT: Chùm ảnh: Không khí chuẩn bị cho Đại lễ Phật Thành Đạo PL 2558 - DL 2015BR - VT: Chùm ảnh: Không khí chuẩn bị cho Đại lễ Phật Thành Đạo PL 2558 - DL 2015BR - VT: Chùm ảnh: Không khí chuẩn bị cho Đại lễ Phật Thành Đạo PL 2558 - DL 2015BR - VT: Chùm ảnh: Không khí chuẩn bị cho Đại lễ Phật Thành Đạo PL 2558 - DL 2015