Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 8, 2023
Trang ChủTin tức Phật QuangLễ hội - Nghi lễLễ nhập trú cho hương linh tại Thiền Tôn Phật Quang

Lễ nhập trú cho hương linh tại Thiền Tôn Phật Quang

-

Vì lòng thương tưởng cho những vong hồn chưa siêu thoát, sáng ngày 14/05/2017 (nhằm ngày 19/04/năm Đinh Dậu), tại Thiền Tôn Phật Quang (Núi Dinh, ấp Chu Hải, xã Tân Hải, huyện Tân Thành), Thượng tọa trụ trì cùng Tăng chúng phật tử xa gần đã tổ chức Lễ Trai đàn Chẩn tế cô hồn – Cầu siêu bạt độ cho đồng bào, chiến sĩ trận vong, cùng hơn 6 nghìn hương linh đang an vị tại chùa và hàng nghìn hương linh đã quá vãng là người thân của các phật tử khắp nơi. Đồng thời nhập trú cho chư vị hương linh mới còn quanh quẩn nơi núi rừng quanh chùa.

31078image2

Từ nhiều năm tháng qua, có rất nhiều hương linh chưa có Phật pháp để nương tựa, nghiệp chướng bị ràng buộc, vướng nơi đầu cây bụi cỏ. Và vì các hương linh đó có tâm tác ý nương tựa về chùa Phật Quang để được tu tập mà thoát kiếp khổ đau ràng buộc của hoàn cảnh, đồng thời mong được sinh về nơi cảnh giới an lành. Nên Thượng tọa Trụ trì khởi tâm từ bi tổ chức trai đàn cầu siêu chẩn tế này.

Buổi lễ kỳ siêu này có tính chất nội bộ do TT Thích Chân Quang làm Sám lễ, cùng với sự tham dự của Chư tôn đức Tăng Ni tại Bổn tự, và gần 500 phật tử tham gia cầu nguyện tại đàn tràng.

Sau khi Thượng tọa Chủ lễ niệm hương, và  cùng Chư tôn đức Tăng Ni lễ Phật, lễ Bồ tát, vị Chủ lễ thỉnh đại chúng lắng lòng thanh tịnh đồng tụng niệm và triệu thỉnh các hương linh đang quanh quẩn đây về đàn tràng cùng tụng theo:

Hỡi chư vị hương linh; Đang quanh quẩn nơi này; Xin hãy lắng lòng nghe; Lời gọi mời thân ái.

Kể từ khi bỏ xác; Chư vị rất não phiền; Nghiệp lạnh đói triền miên; Hồn lang thang vất vưởng.

Không ai người thân thích; Đủ công đức trợ duyên; Nên từ bấy lâu nay; Tâm hoang mang bất định.

Nay nhân duyên đã đủ; Chùa bày tỏ tâm thành; Thỉnh chư vị hương linh, Về ở chùa tu tập.

Hãy kính tin Chư Phật; Lòng từ ái vô biên; Cha lành của chúng sinh; Thầy hiền khắp ba cõi.

Hãy lắng nghe kinh kệ; Lời giáo huấn nhiệm mầu; Có năng lực sâu xa; Giải trừ đi đau khổ.

Hãy lìa xa buồn giận; Bỏ tâm ác hại người; Trừ ích kỷ tham lam; Quên kiêu căng tật đố.

Hãy khởi tâm từ ái; Thương tất cả chúng sinh; Kính tất cả Thánh Hiền; Khiêm cung như cây cỏ.

Chùa là dòng suối mát; Tắt ngọn lửa khổ đau; Tăng là bóng cây cao; Chở che đời cô độc.

Thế gian nhiều tội lỗi; Có gì đáng vấn vương; Bụi trần lắm đau thương; Có gì nên quyến luyến.

Từ đây về với Phật; Tâm tỉnh hối tu hành; Vun bồi lại thiện căn; Đắp xây nền công đức.

Từ đây về công quả; Lo gìn giữ chùa chiền; Ủng hộ chốn già lam; Giúp người yên tu tập.

Như vậy là thoát khổ; Hết lạnh đói từng ngày; Cơm áo được đủ đầy; Lòng an nhiên thư thái.

Khi công viên quả mãn; Sẽ sinh về một nơi; Sang quý giữa trời người; Hộ trì cho Chánh Pháp.  

Nam Mô Tiếp Dẫn Hương Linh Quy Hướng Già Lam Quán Âm Bồ Tát.

31078image18
Tiếp đến, vị Chủ lễ khai khẩu hương linh bằng cách triệu thỉnh tất cả các hương linh nghe câu xướng lạy Phật mà niệm theo, lễ Phật theo và tụng theo lời kinh TỪ BI SÁM HỐI.

Ai cũng thế, ít nhiều đều tội/ Chỉ khác nhau biết lỗi hay không

 Đời là bể khổ mênh mông /Khéo nương Phật Pháp thoát vòng trầm luân.

 Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (3 lần)

………………………

Tiếp theo, cả Đại chúng đồng tụng bài SÁM HƯƠNG LINH và SÁM HỐI CHO CHÚNG SINH NƠI ĐỊA NGỤC.

Sau đó là phần “THUYẾT LINH”. Theo nhà Phật, chúng ta cúng Trai đàn Kỳ siêu là khai thị cho họ hiểu quan điểm “Tứ đại giả hữu – Ngũ uẩn giai không”,  tức người chết sẽ trả về cho tứ đại. Khi vong linh giác ngộ được, biết tu tập, phát nguyện nương tựa Tam Bảo, thọ trì năm giới. Như vậy họ sẽ dễ tái sinh và người sống cũng được nhẹ nhàng.

TT.Thích Chân Quang cho biết, tất cả những ai chết, nếu không đủ phước để sinh lên cõi trời, không đủ tội phải đọa địa ngục hay súc sinh, mà duyên đầu thai chưa có thì đều chờ ở cõi ma đói (ngạ quỷ) rất lâu. Cho nên, buổi Lễ này có ý nghĩa rất đặc biệt đối với những hương linh oan hồn uổng tử, bất đắc kỳ tử đang chơi vơi chưa được giải thoát. Theo Thượng tọa, chính sự thanh lương, thánh thiện của Chư tăng qua công năng tu hành và lời kinh tiếng kệ, bài thuyết giảng có nội dung sâu sắc về đạo lý, sẽ tạo thành thần lực rất lớn giúp cho các linh hồn nhẹ nhàng thảnh thơi, trút bỏ những giận hờn phiền não, dễ tha thứ cho nhau, từ đó họ mới mong được sám hối và siêu thoát. 

Mở đầu, Thượng tọa chỉ thị cho ĐĐ Thích Nghiêm Giám thuyết linh.

Kính thưa quý vị hương linh,

Đức Phật thị hiện giữa cuộc đời với tình thương vô bờ bến, với sự đại hùng, đại lực đại bi nghĩ đến chúng sinh, Ngài dù sinh ra trong cảnh giàu sang phú quý tột cùng, có ngai vàng điện ngọc nhưng vì lòng đại từ đại bi đối với muôn loài, Ngài đã từ bỏ tất cả để đi tìm con đường giải quyết khổ đau cho tất cả muôn loài. Với ánh sáng trí tuệ của mình, Ngài đã nhận rõ được cuộc đời là giả tạm, thân mạng là vô thường, nhân sinh là thống khổ, nên Ngài quyết đi tìm con đường chân lý. Và sau 49 ngày đêm thiền định dưới cội Bồ đề, Đức Phật Thích Ca đã tìm ra con đường giải thoát, có được thanh tịnh Niết bàn và giác ngộ viên mãn. Từ đó ánh đạo vàng của Ngài đã xuất hiện trên thế gian hơn 2500 năm qua. Và suốt chiều dài lịch sử như thế, những lời dạy của Đức Thế Tôn vẫn còn vang rền giữa muôn cõi hữu hình và siêu hình.

Đức Phật đã dạy rằng: Sở dĩ chúng sinh trầm luân trong tam giới, qua lại trong 6 đường và ra vào trong sinh tử cũng bởi vì vô minh chấp ngã, vì bất giác một niệm vô minh mà đắm chìm trong bốn thú, một phần ái dục nên loanh quanh mãi trong 6 đường, do thân – khẩu – ý buông lung, vì tham – sân – si phóng túng làm càn làm bậy, khởi nên nghiệp chướng vô biên, theo ác theo tà gây hấn lỗi lầm nhiều thứ, nêu cao ngọn cờ kiêu mạn, căng thẳng cánh buồm tham lam nên lạc vào dòng vô minh…

Bởi vì vô minh nên nhận giả làm chân, nhận tà làm chánh. Thân mạng này vốn dĩ là vô thường, có đó rồi không đó, hôm qua còn đó bữa nay mất rồi, khi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô, khi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài, v.v…

31078image20

Thật vậy, lời Đức Phật dạy, thân mạng là vô thường, cuộc đời là mộng ảo. Quý vị hương linh hãy tự nghĩ, tự xét, tất cả chúng ta ở đây ai cũng mở mắt chào đời bằng tiếng khóc để rồi tuần tự người trước – kẻ sau, tất cả đều phải chấm dứt cuộc sống bằng một sự im lặng, sự nhắm mắt ra đi. Tất cả mọi người trên đời này khi mới sinh ra đều nằm trong chiếc nôi, nghe những tiếng hát, những lời ru êm đềm của mẹ của cha, thế rồi tất cả ta – ai nấy đều cũng phải nằm dưới lòng đất lạnh – khuất – sâu.

Giữa chặng thời gian ấy, cuộc đời con người kéo dài nhất là 100 năm, nhưng, hỡi ơi, mấy ai được trăm năm, mà trong suốt chặng đời như thế vui ít – khổ lại càng nhiều, tiếng cười chưa dứt – tiếng khóc đã đến, cảnh đoàn tụ mới ngày nào giờ đây đã phân ly. Những ai mang thân tứ đại đến giờ phút theo lẽ vô thường – thân tứ đại hương linh không còn nữa, nhưng hương linh hãy nương nhờ thần lực của mười phương chư Phật, của mười phương Tam Bảo để dứt nghiệp trần của mình, để nương nhờ thần lực tu tập nghiệp lành, gây tạo công đức, hộ trì chánh Pháp, hộ trì đất nước ngày càng hưng long, đạo Pháp hưng thịnh.

Kính thưa quý vị hương linh,

Xưa đến nay, sự vô thường không dành riêng cho ai cả, hương linh đã không còn ở trên cõi đời này, không nên quyến luyến cảnh đời, đừng nên đem tâm tiếc nuối thân mạng vô thường, quan trọng là chúng ta hướng về Đức Phật, gạn sạch lòng của mình, thành tâm sám hối cho bao nhiêu tội chướng phiền não được tiêu trừ, tâm thức được thanh tịnh, đi con đường giải thoát giác ngộ mới được thành tựu viên mãn.

Đức Phật đã dạy, có hai hạng người đáng kính. Thứ nhất là hạng người không có phạm lỗi lầm, và thứ hai là hạng người có phạm lỗi lầm nhưng biết lỗi và từng ngày sửa chữa lỗi lầm của mình. Tất cả chúng ta ở đây có thể không có ai được liệt vào hạng người thứ nhất, được xem như là hạng người anh hùng thứ nhất, nhưng chúng ta may mắn, hạnh phúc thay, sinh ra trên cõi đời này, ở tại hiện tiền thế gian này, chúng ta được nghe lời Phật dạy, hiểu được lời Phật dạy và hành trì theo lời Đức Phật dạy, nên chúng ta dần dần được trở thành hạng người thứ hai – người có lỗi lầm, thấy lỗi lầm và từng ngày diệt trừ lầm lỗi của mình.

Đức Phật dạy rằng, con người như một cái cây, cái cây mà khi trồng lớn lên  nghiêng về bên trái thì khi cưa cây – chắc chắn sẽ ngã về bên trái, cũng vậy, khi hiện tiền quý vị sống gây tạo nhiều nghiệp lầm lỗi thì chúng ta khi chết đi cũng về nơi cảnh giới đọa đày. Ví dụ như chúng ta mỗi ngày khởi tâm rượi chè cờ bạc thì nơi chúng ta luôn muốn đến là vũ trường, sòng bài; nhưng nếu mỗi ngày quý vị hướng tâm về thiện nghiệp – thích đi chùa nghe giảng thì nơi quý vị đến là chùa, những Pháp đàn.

Kính thưa quý vị, thật là lành thay, nhân mùa Phật Đản AL 2561 này, Chư tôn đức Tăng Ni hiện tiền tại Thiền Tôn Phật Quang, với sự  tâm linh ứng nhiệm màu của mười phương chư Phật đã cùng với hội chúng phật tử ở muôn nơi huân tụ về đây để thiết lễ đàn tràng nhất tâm triệu thỉnh quý vị về để được thọ thực, được lắng nghe Pháp, được tắm mình trong ánh hào quang của chư Phật. Thầy xin đại diện cho chư Tăng Ni tại Bổn tự, ngưỡng mong quý vị hãy xả bỏ những phiền muộn của mình, những oan khiên nghiệp chướng do vô minh, do đố kị, do tham ái, do ích kỉ gây nên mà hoan hỉ thành tâm đi theo chư Phật, để Quy y Tam Bảo, xả bỏ mọi lỗi lầm.

31078image38

Tiếp đến là lời thuyết “Linh” của ĐĐ Thích Khải Tạng:

Kính thưa chư vị hương linh. Ở đời người ta vẫn có câu “Sinh tử là ải phải đi qua” hoặc “Âm dương cách trở”, “Âm dương đôi đường” thì sinh tử có nghĩa là có sinh ắt sẽ có tử. Và âm dương cách trở, âm dương đôi đường là khi ta bỏ cái thân này rồi thì chúng ta về cái cõi mà mình không còn nhìn thấy nhau nữa. Giờ đây, Chư tôn đức bằng tấm lòng của mình hướng về chư vị hương linh hiện tiền, cầu nguyện trên mười phương chư Phật gia hộ cho hương linh ở đây được lắng lòng nghe câu kinh, tiếng kệ và được thọ thực rất là an lành.

Và bằng sự chân thành của chư tôn đức, xin được chia sẻ với những thống khổ của chư hương linh đã trải qua sự cô đơn, lạnh lẽo, đói khổ và không được ai quan tâm. Do vậy, chư hương linh phải biết rằng đây chính là nhân, là quả mà trong cuộc sống trước đây khi chúng ta có được thân người, nhưng lại không có đạo lý, không có lí tưởng sống chân chính, làm cho cuộc sống đi qua của mình không tạo được nhiều công đức. Và khi bỏ thân rồi thì chư hương linh phải nhận quả báo hết sức là cô đơn.

Kính thưa chư hương linh, dù có nghe được nhiều câu kinh tiếng kệ, dù có nói bao nhiêu đạo lý thì tất cả những đạo lý mà các hương linh nghe được dều dựa trên luật nhân quả công bằng mà Chư Phật ba đời đều tuyên giảng. Khi mà mình bị rơi vào hoàn cảnh bị ràng buộc như hiện tại thì phải biết là quá khứ mình đã gây tạo cái nhân bất thiện để bây giờ phải chịu quả báo như vậy. Khi các hương linh có được cái tâm khởi lên tin hiểu về luật nhân quả thì tự nhiên mình sẽ thấy bình an hơn. Nhờ vậy, tâm mình lắng xuống thì có thể nghe thêm nhiều đạo lý khác nữa.

Mặc khác, chư hương linh phải biết, ta sống trên cuộc đời, làm người hay làm thân phận trong cõi giới vô hình đều cần có phước. Nếu không có phước thì làm thân cực khổ, nếu không có phước thì hương linh vất vưởng không ai lo lắng, mặc dù lúc sống mình có quyền thế, nhưng mất đi rồi nếu thiếu phước thì ngay lập tức mình rơi vào cảnh đói khát, không ai quan tâm.

Vậy ngay bây giờ, xin chư vị hương linh hãy khởi cái lòng biết ơn đến Chư tôn đức, đến toàn thể quý Phật tử đã không ngại đường sá xa xôi vất vả, và thức cả đêm trang trí, nấu ăn để thiết lập nên cái đàn tràng này trong thời gian hết sức gấp rút. Tất cả mọi người đều cầu nguyện cho các chư hương linh ấm no, được nghe pháp.

31078image21

Cũng nhân đây, thay mặt Bổn tự, xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý vị Phật tử, huynh đệ đạo tràng thân thuộc đã gắng bó rất nhiều phật sự ở chùa. Dù đường sá xa xôi nhưng khi biết chùa tổ chức đàn tràng chẩn tế thì mọi người đã từ nhà đến chùa rất sớm để cùng với Chư tôn đức ở đây tụng kinh, cầu nguyện cho chư hương linh.

Và một điều xin nhắn nhủ chư vị hương linh nữa, khi chúng ta biết cái phước quan trọng như thế nào thì đầu tiên chúng ta hãy khởi tâm biết ơn, nếu như chúng ta có duyên với người nào đó trong cuộc sống thì hãy nhớ khéo léo tác ý để cho người có duyên với mình họ cũng hướng tâm về chùa, biết Phật Pháp. Tiếp theo là chư hương linh hãy hộ trì tam bảo, hộ trì chùa bằng cách khi thấy người xấu có ác tâm nào đó, ta hãy tác ý khiến họ chuyển tâm hướng theo điều thiện. Và trong thế giới siêu hình, các vị hãy âm thầm ủng hộ cho mọi người đi lại được an toàn, bình an.

Xin nguyện cầu trên mười phương chư Phật từ bi gia hộ cho chư hương linh hiện tiền được lắng tâm nghe từng câu kinh, tiếng kệ, được bình an thọ thực và làm thêm nhiều công đức để thoát khỏi sự ràng buộc của hoàn cảnh mà sớm sinh về cõi lành.

Kế đến, ĐĐ Thích Khải Thành cũng có đôi lời chia sẻ với chư vị hương linh: Hương linh có biết:

Ba cõi luân hồi thật thảm thương/ Sinh sinh tử tử khổ vô lường/Sám hối tiền khiêng tiêu tội chướng/ Quy y Tam Bảo thoát tam đồ/ Bể khổ mênh mông quay đầu thấy bến/ Một phút lỗi lầm ngàn thu ân hận.

Kính thưa tất cả chư vị hương linh, khi chúng ta sinh ra trong cuộc đời này thì dù muốn hay không, chúng ta cũng bị đặt vào một bài toán và bắt buộc mình phải giải bài toán đó. Bài toán đó là giữa một bên cống hiến và một bên hưởng thụ. Nếu chúng ta may mắn gặp được Phật pháp, gặp được con đường chánh đạo sớm để có thể áp dụng lời Phật dạy về nhân quả, về những giáo lý chuẩn xác trong Đạo Phật thì chúng ta có khả năng giải được bài toán này một cách đúng đắn.

Khi giải được bài toán này chuẩn rồi thì nó sẽ quyết định sau khi chết chúng ta về đâu. Ít nhất chúng ta cũng sẽ được sinh lại vào cõi người này với một thân phận cao sang, quyền quý, có chức quyền nhiều hơn, hoặc cao hơn nữa chúng ta có thể sinh lên cõi trời và chứng một quả vị Thánh nào đó. Tuy nhiên không phải ai cũng giải bài toán này đúng và trong thực tế có rất nhiều người đã giải sai.

31078image41

Ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn lại bài toán này một chút. Khi chưa đầu thai thì chúng ta tạm thời chia thành hai dạng chúng sinh. Một dạng thứ nhất là người có phước, tức lúc sống họ có công lao, biết sống thương yêu mọi người, biết làm những công đức lành, biết tu tập, tuy họ chưa đủ phước để lên cõi trời nhưng trong cái cõi chờ đợi đó, họ vẫn có nơi thờ cúng, vẫn có lâu đài, vẫn có người hầu kẻ hạ, đó chính là những vị thần có quyền uy. Trường hợp này chúng ta không cần phải cầu siêu, tại người đó có đủ công đức, và uy đức.

Hạng người thứ hai, sau khi chết vẫn chưa đầu thai được đó là do thiếu phước, tức không đủ phước để đầu thai làm người, không quá nhiều phước để sinh lên cõi trời, và họ cũng không quá ác để đọa địa ngục được. Nên tồn tại ở dạng chúng ta hay gọi là ngạ quỷ. Đa số chư hương linh ở đây chúng ta rơi vào tình trạng thứ hai, nên chúng ta sống vất va vất vưởng. Sau khi chết không được người thờ cúng dẫn đến chúng ta bị đói, khát rất nhiều. Đó là kết quả trong cuộc sống, chúng ta đã giải sai bài toán cống hiến và phụng sự. Tức là cả cuộc đời từ khi sinh ra cho đến lúc lớn lên và đến khi chúng ta nhắm mắt thì cán cân giữa một bên là cống hiến, một bên là hưởng thụ, cán cân nào nặng hơn.

Ví dụ sau khi chúng ta nhắm mắt lìa đời mà trước đó cả cuộc đời ta sống đạo đức, sống hướng thiện, luôn đem lại lợi ích cho mọi người, biết cống hiến nhiều cho cuộc đời, chúng ta chỉ hưởng thụ chút chút một vừa phải nào đó mà thôi. Như vậy, cáng cân cống hiến của chúng ta sẽ rất nhiều, rất nặng hơn bên cán cân hưởng thụ. Nếu tính toán trừ ra sớt lại thì cái sự cống hiến chúng ta rất là nhiều và kết quả sau khi chết ta sẽ lên được những cõi giới cao hơn.

Còn ngược lại, chúng ta giải sai, cả cuộc đời chúng ta không biết thương yêu hoặc sự thương yêu nó không đủ, hoặc là cả cuộc đời chúng ta không mang lại lợi ích cho nhiều người, sống chỉ ích kỉ vì bản thân của mình, không biết thương yêu người khác, không biết mở rộng vòng tay, không biết mở rộng trái tim ra để chia sẻ, cho tất cả mọi người thì sau khi chúng ta mất đi rồi, cái cán cân của hưởng thụ sẽ kéo chúng ta xuống dần ngục tối với đọa đầy và với kiếp ma đói. Bây giờ chúng ta biết là như vậy rồi, chúng ta đã lỡ giải sai bài toán này để ngay bây giờ ở đây, chúng ta rơi vào tình cảnh rất lâu rồi mà vẫn chưa đầu thai. Không những chưa được đầu thai, mà trong khoảng thời gian đó chúng ta sống vất va vất vưởng không người thờ cúng và cực kì đói khát. Đây có thể nói là một hình phạt rất là đau đớn cho tất cả chúng ta.

Nhưng nói đi rồi cũng nói lại, chúng ta lỡ giải sai thì bây giờ chúng ta còn cách để chúng ta giải lại bài toán này, tại lúc đang trong cái cõi mà chúng ta chờ đến lúc đầu thai, mình sẽ giải lại như sau. Thứ nhất chúng ta phải biết chết chưa phải là hết. Trong cái cõi tạm này, trong cái cõi chờ này nếu chúng ta biết được Phật pháp, chúng ta biết được những lỗi lầm của mình thì chúng ta sẽ canh chừng, chúng ta sẽ tránh đi những cái lầm lỗi mà đa số nếu chúng ta không biết, thậm chí khi chúng ta chết đi rồi chúng ta vẫn tạo rất là nhiều tội.

Nên ở đây Khải Thành xin được chia sẻ đến quý chư vị hương linh những cái lỗi mà chúng ta hay phạm trong cõi âm để chúng ta bị tổn phước thì chúng ta lưu ý tránh, không để vi phạm.

31078image40

Đầu tiên là chúng ta nhập vào xác của người khác gây điên loạn. Đây là một hành động gieo một cái nhân tội rất là nặng. Và khi chúng ta làm điều này thì chúng ta đang gieo cái nhân điên loạn, đọa lạc về sau. Trong lúc chúng ta chờ đợi đầu thai mà ta tiếp tục làm điều này, cứ nhập vào người khác gây ra xáo trộn cho đời sống của những người xung quanh thì không đơn giản là chúng ta chỉ tồn tại trong kiếp này, trong cái cõi này không thôi, chúng ta sẽ đọa xuống một cõi nặng hơn nữa, đó là địa ngục, nên chúng ta tuyệt đối không làm điều này.

Thứ hai, chúng ta nghe lời kẻ xấu làm hại những người tốt. Cõi âm cũng vậy, cũng không khác gì cõi dương. Vẫn có những thế lực xấu, vẫn có người ác. Chúng ta sống trong cái cõi này thì phải biết nương tựa vào những thiện tri thức, nương tựa vào ân đức của Tam bảo, của Đức Phật, của những vị chân tu để hộ trì, chứ không nên nghe theo những lời ác độc của những thế lực xấu mà hảm hại người tốt.

Thứ ba, chúng ta không được nghe lời của ai đó, hay một thế lực nào đó để phá hoại đạo pháp, và đạo tâm của mọi người. Đây là một cái tội cực kì nặng, nếu mắc phải thì ta đời đời, kiếp kiếp bị đọa lạc vào địa ngục và không bao giờ được tái sinh nữa. Cho nên, chúng ta phải lưu ý cái lỗi này, không để vi phạm.

Thứ tư, là trong cõi âm cũng có bè, có phái, chúng ta không nên kết bè đảng ăn hiếp những ma mới. Giống như chúng ta hay nói là ma cũ ăn hiếp ma mới vậy.

Thứ năm, chúng ta không được ngăn cản người khác tu tập.

Thứ sáu, chúng ta không lộ liễu bộc lộ hình hài làm người khác động tâm, nếu không quả báo trở lại, sau này chúng ta cũng sẽ rơi vào trường hợp này, tâm chúng ta sẽ luôn luôn loạn. Đến khi có cơ hội tu tập thì chúng ta cũng không tu tập được, vì chúng ta đã lỡ làm người khác động tâm khi lộ liễu hình hài của mình.

Tiếp theo là chúng ta không nên xâm nhập vào cuộc sống của người dương, làm ảnh hưởng đến đời sống của người khác. Đó là một trong số những tội mà Khải Thành nhắc để chư vị hương linh tránh vi phạm.

Ngoài ra, trong cõi âm chúng ta cũng có khả năng để tạo được rất nhiều phước. Thứ nhất chúng ta bảo vệ, ủng hộ chốn già lam, những chùa chiềng yên ổn, tu hành không chướng nạn. Đây là một trong những điều thiện cực kì tốt nên chư vị hương linh, đặc biệt là đang ở đây thì chúng ta lưu ý điều này. Hôm nay, sau khi quý Thầy tác lễ quy y, và được nhập linh tại Thiền Tôn Phật Quang thì chúng ta cố gắng ủng hộ, tác ý để bảo vệ cho chư Tăng Ni, quý Phật tử vào chùa tinh tấn tu tập và gây tạo được nhiều công đức lành. Thì khi chư Tăng Ni gây tạo được nhiều công đức, quý Phật tử vào chùa có tăng thêm đạo tâm thì tự nhiên chúng ta cũng có được công đức rất nhiều.

Lại nữa, chúng ta phải biết hộ trì những bậc chân tu, bởi các vị đó như một ngọn đèn thắp sáng lên những điều thiện lành trong cuộc sống này. Tuy chúng ta không được như vậy nhưng mình hãy luôn âm thầm ủng hộ, để cho vị chân tu đó thật thuận duyên trên đường hoằng hóa chúng sinh, thì chúng ta cũng được phước rất lớn. Và chúng ta cố gắng giúp đỡ những hương linh trong cõi này. Sự đau khổ của mình cũng là nổi đau của họ, vậy nên trong cùng cảnh khổ ta phải biết thương yêu, giúp đỡ nhau, thì mặc dù khổ đó nhưng chúng ta có đạo lý, có tình thương thì cái nỗi khổ đó sẽ nguôi ngoai đi rất nhiều. Đồng thời trong lúc chờ đến một ngày nào đó ta đủ công đức đầu thai thì chúng ta đã sống thương yêu được với nhau rồi.

Bên cạnh đó, trong cõi âm việc chúng ta cần phải làm nữa là tu tập trong cõi âm. Cả người dương lẫn người âm, cả tu sĩ lẫn cư sĩ, thì một trong cái sự tu tập không thể thiếu đó là chúng ta phải có lòng tôn kính Phật. Nên quý vị hương linh chúng ta cố gắng huân tập lòng tôn kính Phật. Và để biểu hiện được lòng tôn kính Phật, để tôn kính Phật chúng ta phải hiểu được Phật.Ngoài ra, chúng ta phải huân tập tâm khiêm hạ rất nhiều. Do chúng ta đã lỡ giải bài toán sai rồi (một lần và nhiều lần rồi), thì dù chúng ta có được Phật pháp thì chúng ta phải quyết tâm khiêm hạ nhiều hơn nữa và sống yêu thương hơn nữa. Chúng ta nhớ một câu đó là “Biển là mẹ của trăm sông”. Bởi vì biển thấp hơn trăm sông, nên ta càng khiêm hạ thì bao nhiêu điều tốt lành sẽ đến với ta.

Đặc biệt, chúng ta hãy tin hiểu, và ứng dụng được luật nhân quả vào trong cuộc sống, trong mọi ý nghĩ, hành động, việc làm của mình, xét xem điều đó đúng hay là sai, có đem lại lợi ích cho mọi người hay không, nếu không, chúng ta tuyệt đối không làm. Còn những điều quan trọng khác là chúng ta phải lễ Phật, tu tập Thiền định, phải tuân thủ các giới điều và sống trong vòng khuôn phép của sự chỉ bảo, dạy dỗ của chư Hộ pháp ở quanh chùa.

Sau cùng, chúc tất cả quý vị hương linh bớt đi những cái tạo tội, và tiến tới không tạo tội nữa. Đồng thời luôn gây tạo được nhiều công đức lành.

31078image53

Dịp này, ĐĐ Thích Toàn Xán cũng chia sẻ đôi điều đạo lý nhầm khai ngộ, giúp các hương linh còn bám víu, chấp trước sớm tỏ ngộ được lý vô thường, vô ngã mà mau chóng ra đi, thác sinh về thế giới an lành.

Nói chung, cũng do cái duyên quý thầy trong chùa thấy còn nhiều vong linh chưa siêu thoát, họ sống vất vưởng rất khổ sở, mặc dù mỗi năm tại Bổn tự đều có làm lễ chẩn tế cầu siêu vào ngày rằm tháng 8, nhưng mà không biết tại sao lại còn rất đông hương linh không được về chùa, và giờ đây họ đến cầu xin để được về chùa. Vì lòng bi mẫn Thượng tọa trụ trì nhanh chóng tổ chức lễ chẩn tế và nhập linh trong chùa lần này và đích thân Người làm sám chủ.

Theo Thượng tọa, mọi người ngồi đây mà lắng tâm mình tụng kinh như vậy cũng tạo thành cái lực chung để giúp cho các vị hương linh họ sớm được siêu thoát. Nhưng quan trọng là cái tác ý của hương linh. Ví dụ như trong đàn chẩn tế, khi quý thầy tụng ê… a …ê… a, hương linh họ nghe một cách thụ động, làm họ không mở được cái tâm ra, không có công đức, nên Người mới có cái nghi thức, Người đọc trước một câu rồi mọi người đọc theo. Trong câu đọc theo thì chính Người chú nguyện cho hương linh được khai khẩu để họ đọc theo. Khi chính miệng họ nói như vậy đó, tâm họ mới chuyển, mà tâm chuyển rồi thì phước mới mở ra. Từ đó mới được giải thoát. Cho nên, mình chú nguyện chứ không bằng những vị đó họ mở lời, mở miệng ra họ tụng theo lời kinh Phật là vậy.

Nói với chư vị hương linh, Thượng tọa cho biết: Công đức có hai loại: một loại trong tâm, và một loại hành động. Cái loại trong tâm với lòng tôn kính Phật là gốc, và tác ý từ bi. Hễ các hương linh tác ý từ bi được thì chớp nhoáng thoát khỏi cảnh khổ liền. Cái tác ý từ bi cực kì quan trọng. Nên các vị thường là tác ý từ bi, yêu thương tất cả chúng sinh muôn loài. Còn công đức do hành động phát sinh là phụ các vị Hộ pháp giữ chùa, ai mà có ý xấu lọt vô chùa thì đuổi đi, không cho ở trong chùa. Với lại giữ rừng, không cho người ta vào đây phá rừng, v.v…

Thật vậy, dịp này, Chư hương linh ký tự, vong linh vô danh, pháp giới cô hồn như được khai ngộ qua những lời dạy của Thượng tọa Sám chủ và các vị Đại đức mà siêu sanh thoát hóa.

Tiếp đến là nghi thức quy y cho hương linh, rồi triệu các hương linh từ đàn tràng về nhà linh. Dịp này, Thượng tọa Sám chủ đã dặn dò hương linh trước khi vào nhà linh là: Cho phép chư vị hương linh từ nay được nhập trú tại nhà linh. Xin chư vị Hộ pháp nhiếp hóa hướng dẫn cho chư vị hương linh tu tập và gây tạo công đức. Chư vị hương linh từ nay siêng năng công quả, thường ủng hộ già lam được yên ổn tu tập, nhờ công đức này mà sớm sinh về cõi giới an lạc.

Đến đây, buổi lễ trai đàn chẩn tế, nhập linh đã thành công viên mãn. Trong không khí thật trang nghiêm, thanh tịnh, ai nấy đều hoan hỷ, mong được góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho người sống cả người đã mất./.

Tuệ Đăng

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

31078image3 31078image4 31078image5 31078image6 31078image7 31078image8 31078image9 31078image10 31078image13 31078image14 31078image15 31078image16 31078image17 31078image18 31078image19 31078image20 31078image21 31078image22 31078image23 31078image24 31078image25 31078image26 31078image27 31078image28 31078image29 31078image30 31078image31 31078image32 31078image33 31078image34 31078image35 31078image36 31078image37 31078image38 31078image39 31078image40 31078image41 31078image42 31078image43 31078image44 31078image45 31078image46 31078image47 31078image48 31078image49 31078image50 31078image51 31078image52 31078image53 31078image54 31078image55 31078image56 31078image57 31078image58 31078image5931078image2 31078image11 31078image12

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 12 năm 2023...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 12 năm 2023 (update 1/12/2023): 1. Thứ 7 ngày 2/12/2023 (20/10 AL): 15h00 thuyết giảng tại chùa Phật...

Tin mới nhất