Lên án trang Fanpage “FC THÍCH CHÂN QUANG” giả mạo và nói xấu TT. Thích Chân Quang

8098

Kính thưa quý Phật tử, hiện nay trên mạng xuất hiện nhiều trang web, Facebook đăng các thông tin về Sư Phụ Thượng Tọa Thích Chân Quang và chùa Phật Quang nhưng không thuộc sự quản lý của Chùa. Đặc biệt, có những trang chuyên nói xấu Sư Phụ, xuyên tạc về lời dạy của Sư Phụ đã thuyết giảng hợp pháp khắp nơi cho Phật tử cả nước.

Điều này vô cùng nguy hiểm khi tiếp nhận thông tin, giáo lý từ những trang này. Vì vậy, quý Phật tử hoan hỷ không truy cập và chia sẻ thông tin từ các nguồn trên để tự bảo vệ chính mình, đồng thời cũng báo cáo lên các cơ quan chức năng khi luật an ninh mạng đã có hiệu lực, để cùng nhau bảo vệ cho Sư Phụ TT. Thích Chân Quang, cũng như những Phật tử khác khi đến với Sư Phụ.

Chùa Phật Quang cũng xin đặc biệt lên án trang Facebook “FC Thích Chân Quang” và những trang giả mạo dưới đây về những vấn đề xuyên tạc như trên, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Sư Phụ và chùa Phật Quang. Đồng thời, trang này cũng gây tác động không tốt đến tư tưởng và đạo đức của quần chúng Phật tử. 

Kính mong quý cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét và có biện pháp can thiệp xử lý để làm trong sạch môi trường mạng, góp phần xây dựng đạo đức cho Phật tử và cho quần chúng trong xã hội.

Dưới đây là những trang Web giả mạo có nội dung xuyên tạc và đăng tải những bài giảng mà không được sự cho phép:

1. FC Thích Chân Quang: 

https://www.facebook.com/thichchanquangpq/

2. Comminity TT Thích Chân Quang:

https://www.facebook.com/Community-TT-Th%C3%ADch-Ch%C3%A2n-Quang-116445741811743/

3. Phật Thích Ca

https://facebook.com/ThichChanQuang/

4. Nhà Chiêm tinh Thầy tu Thích Chân Quang:  

http://blogphongthuy.suckhoecuocsong.site/ThichChanQuang/

5. Sư Phụ kính yêu:

https://suphu.org

6. Thầy Thích Chân Quang là bậc chân tu:

https://www.facebook.com/Th%E1%BA%A7y-th%C3%ADch-ch%C3%A2n-quang-l%C3%A0-b%E1%BA%ADc-ch%C3%A2n-tu-202119433607760/

7. Sự thật về Thích Chân Quang: 

https://www.facebook.com/SUTHATTHICHCHANQUANG/

 Xin thông báo nhắc lại, HIỆN TẠI CHÙA PHẬT QUANG CHỈ CÓ NHỮNG TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC SAU:

* TRANG FACEBOOK

1. THIỀN TÔN PHẬT QUANG: 

https://www.facebook.com/THIENTONPQ

2. Đệ tử Thiền Tôn Phật Quang: 

https://www.facebook.com/detuthientonphatquang

3. Công ty TNHH văn hóa Pháp Quang – 

https://www.facebook.com/CongtyPhapQuang

4. HOMIS Buddhist Fashion:

https://www.facebook.com/HOMISBuddhistfashion

* TRANG WEB

1. Thiền Tôn Phật Quang:

https://thichchanquang.com hoặc https://thientonphatquang.com

2. Công ty Pháp Quang:

https://congtyphapquang.com

*TRANG YOUTUBE

Sen Hồng: https://www.youtube.com/SenHongPhapQuang

Xin chân thành cảm ơn.

TTPQ

Dưới đây là 1 số hình ảnh fanpage, website giả mạo và nói xấu TT. Thích Chân Quang: