Thứ Hai, Tháng Chín 26, 2022
Trang Chủ Thiền Tôn Phật Quang Thông báo Lời Sư Phụ dạy vì hòa bình cho biển Đông

Lời Sư Phụ dạy vì hòa bình cho biển Đông

-

Sư Phụ dạy: Các đạo tràng cùng tụng bài kệ Cầu nguyện vì hòa bình trên biển Đông trong các buổi tụng kinh.

 

LỜI CẦU NGUYỆN CHO BIỂN ĐÔNG 

Xin Phật gia hộ cả nước Việt Nam đồng lòng đoàn kết.

Xin Phật gia hộ cho cả nước Việt Nam biết tu hành tạo phúc.

Xin Phật gia hộ các chiến sĩ ngoài biển đảo được an toàn, dũng cảm và chiến thắng.

Xin Phật gia hộ kẻ xâm lược biết sai và rút lui khỏi bờ cõi Việt Nam.

Xin Phật gia hộ người Việt Nam giúp bảo vệ hòa bình thế giới.

Xin phật gia hộ cả thế giới này biết yêu thương nhau.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật!

 

Ấn phẩm mới

Thông báo

Tài khoản cúng dường Thiền Tôn Phật Quang

0
Kính gửi Quý Phật tử thông tin tài khoản cúng dường của TT. Thích Chân Quang - Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang: 1. Vietcombank...

Tin mới nhất