Quy trình khử khuẩn & kiểm tra sức khỏe khi về Thiền Tôn Phật Quang

466

CÁC BƯỚC KHỬ KHUẨN & KIỂM TRA SỨC KHỎE TRƯỚC KHI VÀO CHÙA 

Kính thông báo quý quan khách và Phật tử thập phương gần xa.