Thứ Hai, Tháng Tư 6, 2020
Tags Ask & Answer

Tag: Ask & Answer

Nương nhờ thần lực Chư Phật

Thần lực Chư Phật bao phủ cuộc đời tất cả chúng ta. Mỗi dòng, mỗi chữ mà ta đặt bút viết xuống...

Nhân Quả tâm kiêu mạn

“Có điều trớ trêu là từ những cái rất đúng, rất đẹp, có một sai lầm xuất hiện. Đó là tâm kiêu...

Mơ ước điều lớn lao cho đời

Khi hiểu luật Nhân Quả, chúng ta luôn luôn ước mơ mọi người đều được biết về Nhân Quả. Như vậy, cả...

Lòng tôn kính Phật vô biên

“Chúng ta nhớ thế này: Chúng ta bảo vệ Đạo tâm của mình bằng lòng tôn kính Phật vô biên. Chúng ta bảo vệ...