Thứ Bảy, Tháng Mười 24, 2020
Trang Chủ Thư viện Chia sẻ Lòng tôn kính Phật vô biên

Lòng tôn kính Phật vô biên

-

“Chúng ta nhớ thế này:

Chúng ta bảo vệ Đạo tâm của mình bằng lòng tôn kính Phật vô biên.

Chúng ta bảo vệ Đạo tâm của huynh đệ cũng bằng lòng tôn kính Phật vô biên.

Chúng ta bảo vệ Phật Pháp cho muôn đời sau cũng bằng lòng tôn kính Phật vô biên. 

Mà bảo vệ bằng lòng tôn kính Phật vô biên nghĩa là gì?

Nghĩa là trong tâm ta cẩn thận từng ý niệm, cẩn thận từng hành vi đối với Đức Phật. Ví dụ như nơi có ảnh tượng Phật thì mình hết sức cẩn thận. Nơi đó không được nô đùa, nói bậy, giỡn chơi. Vì chỉ một chút đó thôi chúng ta cũng tổn phước nặng nề. Còn nếu nơi có ảnh tượng Phật, chúng ta giữ gìn được sự trang nghiêm thì phước chúng ta rất lớn …”

Trích bài giảng “Ý nghĩa lòng Tôn kính Phật” – Thượng Tọa Thích Chân Quang

 

Ấn phẩm mới

Thông báo

Thư kêu gọi cứu trợ lũ lụt miền Trung

0
THƯ KÊU GỌI CỨU TRỢ LŨ LỤT MIỀN TRUNG   – Kính thưa quý Huynh đệ thuộc các Đạo tràng, Chúng thanh niên trực...

Chung tay trồng rừng

Tin mới nhất