Bài hát: XIN CÁM ƠN CUỘC ĐỜI

4948

Thơ: Thiện Tâm – Nhạc Xuân Chánh

Bài hát: XIN CÁM ƠN CUỘC ĐỜI

Xin cám ơn cuộc đời

Cho chúng con có đạo

Có Đức Phật Từ Bi

Soi đường và dẫn lối

Đưa con về Phật Quang

Nơi mái chùa yêu thương

Có Thầy và Huynh Đệ

Đưa con đến đạo tràng

Cùng chung nhau tu tập

Cùng lo sửa lỗi mình

Diệt trừ tham sân si

Hướng dần về vô ngã

Trải tình thương khắp lối

Tập chiến thắng chính mình

Để xa lìa ích kỷ

Vị tha luôn gắng làm

Ôi tiếng chuông màu nhiệm

Tiếng kinh ta hòa vang

Mỗi đêm quỳ bên Phật

Tâm mỗi ngày nở hoa

Đẹp thay tình đạo tràng

Huynh đệ cùng tinh tấn

Dâng lên Phật tấm lòng

Nghìn kiếp chẳng phôi pha.

ĐL PHẬT THÀNH ĐẠO 2015

CHIA SẺ
Bài viết trướcĐất nước tôi
Bài kếFIGHTING FOR EXISTENCE