CA DAO MỚI (st: Nhật Thiện Tâm)(tt – câu 21 – 30)

890

Theo lời dạy của Sư Phụ – Thượng tọa Thích Chân Quang, các đạo tràng khắp nơi đã cùng sưu tầm, sáng tác những câu ca dao rất hay và ý nghĩa. 

Lấy cảm hứng từ những câu ca dao của Sư Phụ – TT. Thích Chân Quang, chú Thiện Tâm – Chúng trưởng đạo tràng Phật Thịnh – Thư ký Tổng Đạo tràng đã viết tiếp những câu ca dao rất hay. 

Mời quý Phật tử cùng đọc và chiêm nghiệm ạ.

 

21.  Siêng năng làm việc chuyên cần,

Luôn luôn sáng tạo góp phần dựng xây

Vinh quang thay những bàn tay

Đắp xây tổ quốc mỗi ngày đẹp tươi

Đây là chính thực con người

Phước lành viên mãn đời đời vinh quang!

 CA DAO MỚI (st: Nhật Thiện Tâm)(tt - câu 21 - 30)

22.  Tin yêu nhân quả ai ơi,

Thì ta sẽ được nên người hiền lương.

Đi đâu cũng được người thương,

Sống đời trọn vẹn cúng dường tha nhân.

 

23.  Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,

Tu hành phải nhớ ơn Thầy bao la.

Một lòng tôn kính Phật Đà,

Nguyện đem thân mạng để mà đền ơn!

 

24.  Trăng kia lúc tỏ lúc lu,

Chân lý của Phật ngàn thu sáng ngời.

 CA DAO MỚI (st: Nhật Thiện Tâm)(tt - câu 21 - 30)

25.  Vào chùa ăn bát cơm chay,

Ăn rồi phải nhớ mỗi ngày siêng tu.

 

26.  Kẻ nào phỉ báng Đạo Mầu

Đạo tâm phá hoại để cầu điều chi?

Nhân quả sẽ ứng tức thì

Cửa địa ngục mở, còn đi lối nào?

 

27.  Trăm năm một cõi đi về

Luân hồi sinh tử, ê chề thảm thương.

Bát chánh đạo một con đường

Đưa ta về với tình thương Phật Đà,

Dẫu rằng đích đến còn xa

Từ bi vô ngã cho ta lối về.

 CA DAO MỚI (st: Nhật Thiện Tâm)(tt - câu 21 - 30)

28.  Rượu chè nhậu nhẹt bê tha

Hãy nên từ bỏ tránh xa đừng thèm.

Bỏ thuốc cũng thật đáng khen,

Gia đình hạnh phúc lại thêm khỏe người.

 

29.  Mỗi người trồng một cây xanh

Như trồng cây phước để dành mai sau.

Thế giới nên đẹp nên giầu

Chính là nhờ bởi có mầu cây xanh.

 CA DAO MỚI (st: Nhật Thiện Tâm)(tt - câu 21 - 30)

30.  Siêng năng quét hẻm mỗi ngày,

Việc làm tuy nhỏ nhưng đầy phước duyên.

Cuộc sống sẽ hết ưu phiền

Vị tha, hỷ xả là tiên cõi trần.

 

CA DAO MỚI sẽ được cập nhật thường xuyên, quý phật tử hãy theo dõi để có thêm những câu ca dao hay, nhiều ý nghĩa áp dụng cho cuộc sống thường ngày nhé ạ!

Các đạo tràng nếu có những câu ca dao hay đúc kết lại từ những kinh nghiệm, những việc nên làm hoặc những điều hay lẽ phải, … xin gửi về mail của thientonphapquang@gmail.com để cùng chia sẻ với mọi người ạ.