Chúc xuân – Thơ Chân Quang

188

CHÚC XUÂN

TT. Thích Chân Quang

“Xuân này xin chúc cho nhau

Niềm Tôn Kính Phật dâng cao tột cùng

Lòng Từ Bi thật mênh mông

Tâm Khiêm Hạ thấy mình không là gì.

 

Chúc nhau vững một đường đi

Dù khi bão tố hoặc khi sóng dồn

Đạo mầu không thể gì hơn

Dẫu bao gian khó lòng son chẳng sờn.

 

Chúc nhau năm mới nhiều hơn

Việc từ thiện lớn lòng nhân ái đầy

Chúc cho nhân loại từ đây

Dựng nền đạo đức đắp xây thái bình.

 

Mai này Phật Pháp quang minh

Chiếu soi khắp cả hành tinh đẹp ngời

Trước khi câu chúc dứt lời

Chúc nhau khỏe, đẹp, giàu vui suốt đời.”