Hà Nội: Khởi động chương trình Hội trại tập huấn Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015

122

Theo chương trình của BTC, Hội trại tập huấn Thanh niên Phật tử toàn quốc sẽ khai mạc vào ngày16/10/2015 (nhằm ngày 04/ 09/Ất Mùi), do đó từ chiều ngày 15/10/2015, Trại sinh từ khắp các tỉnh trong cả nước đã tập hợp về Học viện Phật giáo tại Hà Nội để hoàn tất việc đăng ký và mau chóng ổn định nơi ngủ nghỉ, sinh hoạt sau khi được phân chia vào các tổ.

Đến buổi sáng ngày hôm sau, hơn 2000 Trại sinh đã tập trung về đông đủ, tất cả sẵn sàng cho buổi Lễ khai mạc vào trưa ngày 16/10/2015.

Dưới đây là chùm ảnh về không khí khởi động của các Trại sinh trước ngày khai mạc:

Hà Nội: Khởi động chương trình Hội trại tập huấn Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015Hà Nội: Khởi động chương trình Hội trại tập huấn Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015Hà Nội: Khởi động chương trình Hội trại tập huấn Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015Hà Nội: Khởi động chương trình Hội trại tập huấn Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015Hà Nội: Khởi động chương trình Hội trại tập huấn Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015Hà Nội: Khởi động chương trình Hội trại tập huấn Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015Hà Nội: Khởi động chương trình Hội trại tập huấn Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015Hà Nội: Khởi động chương trình Hội trại tập huấn Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015Hà Nội: Khởi động chương trình Hội trại tập huấn Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015Hà Nội: Khởi động chương trình Hội trại tập huấn Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015Hà Nội: Khởi động chương trình Hội trại tập huấn Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015Hà Nội: Khởi động chương trình Hội trại tập huấn Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015Hà Nội: Khởi động chương trình Hội trại tập huấn Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015Hà Nội: Khởi động chương trình Hội trại tập huấn Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015Hà Nội: Khởi động chương trình Hội trại tập huấn Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015Hà Nội: Khởi động chương trình Hội trại tập huấn Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015Hà Nội: Khởi động chương trình Hội trại tập huấn Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015Hà Nội: Khởi động chương trình Hội trại tập huấn Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015Hà Nội: Khởi động chương trình Hội trại tập huấn Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015Hà Nội: Khởi động chương trình Hội trại tập huấn Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015


Tuệ Đăng