Thứ Hai, Tháng Chín 26, 2022
Trang Chủ Thiền Tôn Phật Quang Thông báo Lịch giảng chùa Từ Tân năm Giáp Ngọ 2014

Lịch giảng chùa Từ Tân năm Giáp Ngọ 2014

-

TT CHƯƠNG TRÌNH NGÀY THÁNG NĂM  
1 Khóa Tu 28,29,30/03/2014 (nhằm 28-29-30 tháng 2 âl)  
THUYẾT GIẢNG 9g sáng 30/03/2014 (nhằm 30 tháng hai âl)  
2 Khóa Tu 18,19,20/04/2014 (nhằm 19,20,21 tháng 3 âl)  
THUYẾT GIẢNG 9g sáng 20/04/2014 (nhằm 21 tháng ba âl)  
3 Khóa Tu 16,17,18/05/2014 (nhằm 18,19,20 tháng 4 âl)  
THUYẾT GIẢNG 9g sáng 18/05/2014 (nhằm 20 tháng tư âl)  
4 Khóa Tu 13,14,15/06/2014 (nhằm 16,17,18 tháng 5 âl)  
THUYẾT GIẢNG 9g sáng 15/06/2014 (nhằm 18 tháng năm âl)  
5 Khóa Tu 11,12,13/07/2014 (nhằm 15,16,17 tháng 6 âl)  
THUYẾT GIẢNG 9g sáng 13/07/2014 (nhằm 17 tháng sáu âl)  
THÁNG BẢY ÂL NGHỈ – ĐẠI LỄ VU LAN PL 2558- DL 2014
6 Khóa Tu 12,13,14/9/2014 (nhằm 19,20,21tháng 8 âl)  
THUYẾT GIẢNG 9g sáng 14/9/2014 (nhằm 21 tháng tám âl)  
7 Khóa Tu 10,11,12/10/2014 (nhằm 17,18,19 tháng 9 âl)  
THUYẾT GIẢNG 9g sáng 12/10/2014 (nhằm 19 tháng chín âl)  
8 Khóa Tu 7,8,9/11/2014 (nhằm 15,16,17 tháng 9 nhuần âl)  
THUYẾT GIẢNG 9g sáng 09/11/2014 (nhằm 17 tháng chín nhuần âl)  
9 Khóa Tu 12,13,14/12/2014 (nhằm 21,22,23 tháng 10 âl)  
THUYẾT GIẢNG 9g sáng 14/12/2014 (nhằm 23 tháng mười âl)  
10 Khóa Tu 09,10,11/01/2015(nhằm 19,20,21/11 âl)  
THUYẾT GIẢNG 9g sáng 11/01/2015 (nhằm 21 tháng mười một âl)

 Kết thúc khóa tu

Chùa TỪ TÂN – 90/153 Trường Chinh – p.12 – q. tân Bình – tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 38458297

Ấn phẩm mới

Thông báo

Tài khoản cúng dường Thiền Tôn Phật Quang

0
Kính gửi Quý Phật tử thông tin tài khoản cúng dường của TT. Thích Chân Quang - Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang: 1. Vietcombank...

Tin mới nhất