Ngày đẹp nhất

6196

Ngày đẹp nhất

Nếu có ngày được gọi là đẹp nhất,

Đó là ngày Phật đến với trần gian.

Nắng gió hương hoa ánh sáng ngập tràn,

Cả vũ trụ rền vang lời ca ngợi.

Hơn cả những điều trời người mong đợi,

Ánh sáng sao mai rực sáng giữa đêm dài.

Cho chúng sinh về nương nhờ chánh pháp,

Thương Người dù gặp phong ba bão táp,

Vẫn một lòng chèo lái giữa thế gian.

Dẫu biết rằng còn gian khổ vô vàn,

Nhưng vững tin vào ngày mai tươi sáng.

Chánh pháp được dựng lại ngời tỏa sáng,

Cho chúng sinh chẳng lạc mất đường đi.

***

Nhưng thương ôi thế giới bể dâu,

Bao kẻ vẫn lầm đường, lạc lối.

Bao năm qua trong tăm tối ngu si,

Quên Bát Chánh và mục tiêu giải thoát.

Chỉ còn lại những mù mờ động loạn,

Vẫn tưởng rằng giáo pháp của Như Lai.

Càng tu càng trượt ngã trên đường dài,

Người mù dẫn người mù ngàn tai hại.

***

May mắn quá khi có Thầy chỉ lối

Về lại con đường Đức Phật ngàn xưa.

Hạnh phúc làm sao, nói mấy cho vừa,

Ơn Sư phụ ngàn sau và mãi mãi.

Nguyện theo Người chẳng bao giờ dừng lại,

Cho đến ngày giải thoát an vui.

Thái Khương – Đt Phật Định (Đà Lạt)