Thứ Sáu, Tháng Sáu 14, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangTin tức Phật QuangSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo...

Sóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tử

-

Sáng ngày 28/03/2014 (nhằm ngày 28/02/ năm Giáp Ngọ), tại Giới trường chùa Hương Sơn đã diễn ra buổi khảo hạch kiến thức Phật pháp của các Giới tử  (tuyển người làm Phật) do Hội đồng Giám khảo Đại Giới Đàn Thiện Tường tổ chức, nhằm kiểm tra những kiến thức Phật học căn bản mà người xuất gia cần phải thông thuộc.

Sau khi ổn định Giới trường, Ban Quản giới tử đã thông qua các Nội quy thi tuyển Phật trường và thanh quy đến tất cả Giới tử, đồng thời kiểm tra phiếu báo danh của các Giới tử trước khi bước vào kỳ thi khảo hạch. 

Đúng 7h30”, Ban Tổ Chức tiến hành Lễ khai mạc Khảo hạch Giới tử với sự chứng minh của TT Thích Minh Hạnh – Chánh chủ khảo cùng Chư tôn đức Tăng, Chư tôn đức Ni trong Ban Giám Khảo, Ban Giám Thị, Chư tôn đức trong Ban Quản Giới tử và hơn 800 Giới tử tham dự. Buổi Lễ diễn ra dưới sự điều hành của ĐĐ Thích Minh Tiến.

Phát biểu khai mạc trong kỳ thi, TT Thích Minh Hạnh nhắc nhở sách tấn các Giới tử và làm an tâm để các Giới tử sẵn sàng cho các cuộc thi khảo hạch sắp diễn ra. Thượng tọa nhấn mạnh, qua kỳ thi sát hạch này để thấy được tâm nguyện, hạnh nguyện của các Giới tử trước khi xuất gia trở thành trưởng tử của Đức Như Lai.

Sau lễ khai mạc ngắn gọn và trang nghiêm, các Giới tử bước vào làm bài sát hạch.

Nội Dung Khảo Hạch:

1. Giới tử thọ giới Sa di và Sa di Ni:

+ Kinh: Thuộc công phu chiều, cúng Ngọ và cúng Quá đường; biết thọ trì Kinh Phổ Môn, Di Đà, Hồng Danh Bửu Sám.

+ Luật: Chú uống nước, chú cạo tóc, tam đề ngũ quán, chú kệ chung, chú mặc áo tràng, chú nghe chung, chú hạ đơn, chú Đăng xí, chú tẩy thủ và cúng Đại bàng.

– Học thuộc lòng ngũ giới và cuốn Tỳ ni Nhật dụng

+ Giáo lý: Xem Phật học Phổ thông khoá I và II

Câu hỏi: Tam bảo, Tam độc, Tứ đế, Ngũ uẩn, Lục độ, Thất Bồ Đề Phần, Bát Chánh đạo và Thập nhị Nhân duyên – Tìm hiểu về lịch sử của Đức Phật Thích Ca.

2. Giới tử thọ giới Thức xoa Ma na

+ Kinh: Thuộc hai đường Công phu

+ Luật: Thuộc bốn cuốn luật Trường hàng

+ Giáo lý: Xem Phật học Phổ thông khoá I, II và III

Những câu hỏi tương tự như thọ Sa di

3. Giới tử thọ giới Tỳ kheo và Tỳ kheo ni

+ Kinh: Thuộc hai đường Công phu

+ Luật: Thuộc bốn cuốn luật Trường hàng

+ Giáo lý: Xem Phật học Phổ thông từ khoá I đến khóa V

Câu hỏi:

Lịch sử đức Phật Thích Ca từ lúc sơ sinh đến thành đạo (niên đại, địa danh, nơi đản sanh, xuất gia, thành đạo, nhập Niết bàn). Cho biết tám tướng thành đạo, Tam Pháp ấn, Tứ đế, Tứ Chánh cần, Tứ Như Ý Túc, Tứ Vô Lượng Tâm, Thập Nhị Nhân Duyên, Lục Hòa, Lục Độ, Bát Chánh Đạo.

Buổi khảo hạch diễn ra nghiêm túc, các Giới tử chấp hành tốt các quy định của Ban Giám Khảo và hoàn thành bài thi của mình.   

Kỳ thi này gồm có 2 phần tự luận và trắc nghiệm. Thời gian làm bài là 90 phút. Các giới tử đã tập trung nghiêm túc làm bài thi của mình dưới sự giám sát của Chư Tăng Ni trong Ban Giám Thị.

Tiếp theo, sau khi thi viết, đến phần khảo hạch miệng.

Sau đó, đúng 16h30”, tất cả Giới tử vân tập về chùa Hương Sơn tham dự Lễ Khai mạc Đại Giới Đàn Thiện Tường.

Tuệ Đăng

Dưới đây là một số hình ảnh về toàn cảnh các Giới tử bước vào kỳ thi khảo hạch tại Giới trường chùa Hương Sơn:

Sóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tửSóc Trăng: Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Tường tổ chức khảo hạch giới tử

 

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Tài khoản cúng dường Thiền Tôn Phật Quang

0
Kính gửi Quý Phật tử thông tin tài khoản cúng dường của TT. TS Thích Chân Quang - Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang: 1....

Tin mới nhất