Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 3, 2021

Ta sợ

-

TA SỢ

Ta sợ mùa xuân thiếu hoa bay

Sương tan nắng ấm giấc còn say

Nhìn nhau e ngại vì xa lạ

Hay tại tình người dễ đổi thay?

 

Ta sợ chiều mưa tiếng suối reo

Đôi mắt nào sẽ dõi trông theo

Đường xa ướt lạnh ai vội vã

Bếp ấm vườn rau thoáng chim kêu.

 

Ta sợ luân hồi lạc mất nhau

Chỉ vì nguyện ước chẳng đậm sâu

Thế gian hoa mộng nhiều lôi cuốn

Ai sẽ tìm nhau cõi nhiệm màu?

 

Ta sợ tâm mình trống vắng thôi

Niềm Tôn Kính Phật hãy còn vơi

Tình yêu vạn loại chưa rộng lớn

Nghìn kiếp xin theo tiếng chuông rơi.

(Trích trong bài giảng TÂM LÝ SỢ HÃI – TT. Thích Chân Quang)

Ấn phẩm mới

Thông báo

Thông báo thuyết giảng online Chủ nhật 31/10/2021 (26/9 AL)

0
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH THUYẾT GIẢNG ONLINE CỦA THƯỢNG TỌA THÍCH CHÂN QUANG – TRỤ TRÌ CHÙA THIỀN TÔN PHẬT QUANG VÀO...

Bái vọng Đức Pháp Chủ

Tin mới nhất