THĂM CHÙA BÁI ĐÍNH

3665

Mưa xuân cho lá thêm xanh

Về thăm Bái Đính, tâm thành thiết tha

Một vùng trời đất quê ta

Hồn thiêng sông núi như là ở đây

Điệp trùng núi phủ mây bay

Hoa Lư đất cổ nhớ ngày cờ lau*

Tam Cốc, Bích Động hang sâu*

Dấu xưa còn đó Đạo mầu chẳng phai

Cảnh chùa có phải Bồng lai?

Non xanh nước biếc ơn ai đắp bồi

Bước đi lòng dạ bồi hồi

Chuông chùa thong thả buông lơi khổ sầu

Dù đi đâu hay về đâu

Đến ngàn sau vẫn ơn sâu Phật Đà

Hoàng Long* nước lũ đã qua

Hiền hòa tưới mát đồng xa, ruộng gần

Đôi con én lượn cánh đồng xuân

Gửi đi muôn nẻo ý xuân cuộc đời!

                             Hoa Lư, 24 Tháng Giêng, Năm Giáp Ngọ

Cư sĩ Nhật Thiện Tâm

• Khi còn nhỏ vua Đinh Tiên Hoàng có tên là Đinh Bộ Lĩnh, là một chú bé chăn trâu nhưng đã có chí khí của một Đế vương, chú thường tập hợp các trẻ chăn trâu dựng cờ lau tập trận, lớn lên lãnh đạo dân quân dẹp tan loạn 12 xứ quân thống nhất đất nước lấy tên là “Đại Cồ Việt” mở ra trang sử mới cho đất nước thời kỳ độc lập, chấm dứt thời kỳ Bắc thuộc (nguồn Vikipedia)
• Hoàng Long là con sông ở vùng Tràng An cố đô Hoa Lư.