Thông báo hủy lịch giảng tại chùa Pháp Đàn – Long An

2004

Kính thưa quý Phật tử, vì công việc đột xuất nên buổi giảng tại chùa Pháp Đàn, Long An vào lúc 14h00 chủ nhật ngày 26/2/2017 (tức 1/2 AL) của Sp – TT. Thích Chân Quang sẽ bị huỷ. 

Mong quý Phật tử hoan hỷ vì sự thay đổi này.