TRANH NHÂN QUẢ

11036

Một quy luật… 

giải thích được tất cả mọi điều trong cuộc sống

Một quy luật khách quan công bằng tuyệt đối của vũ trụ

 

Dù biết hay không biết

tin hay không tin

muốn hay không muốn

Thánh hay phàm

Tất cả đều bị chi phối bởi quy luật này…

Người càng có trí tuệ thì càng tin hiểu sâu sắc tinh tế

Người tin, chấp nhận được quy luật này là người có đạo đức

Vậy quy luật đó là gì

Câu trả lời chính là … LUẬT NHÂN QUẢ

Xin được giới thiệu 1 số hình ảnh nằm trong 4 tập tranh Nhân quả đến quý Phật tử:

1.

TRANH NHÂN QUẢTRANH NHÂN QUẢ

2.

TRANH NHÂN QUẢTRANH NHÂN QUẢ

3.

TRANH NHÂN QUẢTRANH NHÂN QUẢ

4. 

TRANH NHÂN QUẢTRANH NHÂN QUẢ

5.

TRANH NHÂN QUẢTRANH NHÂN QUẢ