Trồng rừng nên trồng cây ăn trái

170

TRỒNG RỪNG NÊN TRỒNG CÂY ĂN TRÁI

Ta nên giữ lại hạt sau khi ăn trái cây và gieo hạt đó trong vườn hoặc ngoài rừng. Khi rừng có nhiều cây ăn trái thì hệ sinh thái đa dạng, phong phú.

Ta hãy cùng nhau kêu gọi mọi người trồng rừng bằng nhiều cây ăn trái để cả người và thú đều ăn được, chứ không chỉ trồng toàn cây lấy gỗ. Con người được cung cấp nguồn trái cây sạch từ thiên nhiên tốt cho sức khỏe, thú hoang cũng có thêm nguồn thức ăn để duy trì sự sống.

Theo Luật Nhân quả, khi trồng cây cung cấp thức ăn cho người và thú như vậy thì sẽ được quả báo no đủ và sống lâu. Còn trồng cây không có trái thì cũng được sống lâu, nhưng cuộc sống không được sung túc.

Có rất nhiều đất trống cần được phủ xanh, ta hãy nghiên cứu và chọn giống cây ăn trái phù hợp với loại đất, khí hậu của nơi đó. Việc làm này, vừa bảo vệ môi trường sinh thái vừa giúp cho nhau có cuộc sống tốt đẹp hơn.

“Mùa xuân là Tết trồng cây
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân.”

Sưu tầm