Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023
Trang ChủThư việnChia sẻCuộc cạnh tranh khốc liệt - Thiền 13

Cuộc cạnh tranh khốc liệt – Thiền 13

-

THIỀN 13 – CUỘC CẠNH TRANH KHỐC LIỆT

Ta đã biết Chánh tinh tấn gồm có 3 giai đoạn, một là Dụng công đúng cách, hai là xuất hiện Sức tỉnh giác, ba là bắt đầu Cuộc cạnh tranh giữa sức tỉnh giác và vọng tưởng.

Từ xa xưa cho đến nay, tâm hồn ta đều do vọng tưởng làm chủ. Nói là vọng tưởng chứ thực ra đó là cái suy nghĩ. Cái suy nghĩ này có thể đưa ta xuống địa ngục hoặc dẫn ta lên cõi trời. Cái suy nghĩ đó có thể là vẩn vơ vô ích hoặc có thể là suy nghĩ chủ định có lợi ích. Rồi khi ta đến với Phật Pháp, cái suy nghĩ đó cũng là công cụ giúp cho ta cải tạo tâm hồn mình, giúp cho ta dụng công thiền định. Nhưng rồi, cuối cùng, nó cũng chỉ là vọng tưởng.

Ta cần cái suy nghĩ để tạo nên bản chất tâm hồn thuần thiện, và khi tâm hồn đã trở nên thuần thiện thì cái suy nghĩ đó trở nên là sự vướng víu cản trở. Ta cần cái suy nghĩ để dụng công thiền định, nhưng khi Sức tỉnh giác xuất hiện rồi thì chính cái suy nghĩ đó lại Cạnh tranh làm chủ tâm hồn.

Cuộc đời tu hành của chúng ta bước vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt, AI SẼ LÀM CHỦ TÂM HỒN, Sức tỉnh giác hay Vọng tưởng.

Vọng tưởng vẫn đang tiếp tục làm chủ tâm hồn ta, mặc dù cái vọng tưởng đó toàn lải nhải đạo lý tu hành cao đẹp. Nhất là khi đã xuất hiện Sức tỉnh giác rồi thì vọng tưởng càng phát ra nhiều lý luận thú vị cao siêu. Giai đoạn này ta sẽ dễ nghe hành giả làm thơ viết văn để trình bày kiến giải tu hành đạo lý thiền định, trên mây.

Nhưng sự thúc đẩy của Sức tỉnh giác khiến cho hành giả loay hoay tìm cách diệt trừ vọng tưởng để cho tâm hồn chỉ còn lại Sức tỉnh giác sáng ngời thanh tịnh. Sự cạnh tranh giữa Sức tỉnh giác và vọng tưởng là cực kì khốc liệt, để quyết định ta sẽ đạt được giải thoát giác ngộ hay sẽ trở lại sinh tử trầm luân.

Rất nhiều hành giả ban đầu xuất hiện được Sức tỉnh giác rồi, do không đủ công đức, vẫn bị vọng tưởng làm chủ tâm hồn, nên đã lui sụt trở lại phàm phu như cũ.

Chỉ khi nào ta chiến thắng được vọng tưởng, Sức tỉnh giác làm chủ tâm hồn, thì ta thực sự bước vào thế giới của niềm hy vọng giác ngộ mai sau.

Có những thiền sư bất ngờ đốn ngộ, đạt được sự làm chủ tâm hồn của Sức tỉnh giác, nên cảm khái hào sảng tuyên bố Chủ nhân ông Phật Tánh tự tại vô ngại, rất nổ. Nhiều người sau nghe các lời tuyên bố diễn tả trạng thái tâm hồn của Sức tỉnh giác đó, thích quá, nhưng đâu biết rằng để cho Sức tỉnh giác làm chủ được tâm hồn là biết bao nhiêu công đức cực khổ từ nhiều kiếp qua chứ không phải vài giây phút ngắn ngủi nào đó.

Hầu như đa phần chúng ta đều không đủ sức chuyển bại thành thắng, chiến thắng vọng tưởng để cho Sức tỉnh giác làm chủ tâm hồn. Dù cho ta tu tập tinh tấn đến nổi xuất hiện được Sức tỉnh giác, nhưng không chắc là ta sẽ tu được đến trình độ làm cho Sức tỉnh giác làm chủ tâm hồn. Vì thế, ta cần một công đức rất lớn để nhảy qua giai đoạn khó khăn này.

Dù ta đã làm rất nhiều công đức trong quá khứ để có thể xuất hiện được Sức tỉnh giác, nhưng vẫn chưa đủ. Lúc này ta cần lễ kính Phật thật nhiều để đủ công đức chuyển biến tình hình: Sức tỉnh giác thay thế vọng tưởng làm chủ tâm hồn.

Lúc này chỉ có công đức lễ kính Phật mới đưa ta vượt qua giai đoạn này, để bước vào giai đoạn mới của Chánh niệm an vui. Khi Sức tỉnh giác làm chủ tâm hồn, ta đã thành con người khác, loài người mới, mọi cái nhìn về thế giới cũng thay đổi hoàn toàn. Nhưng chứng Thiền cũng chưa chắc là chứng Thánh.

SP

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 10 năm 2023...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng của TT. TS. Thích Chân Quang –Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang tháng 10 năm 2023 (update 27/9/2023): 1. Thứ...

Tin mới nhất