Thứ Hai, Tháng Bảy 13, 2020

ĐẠO LÀM CON

-

Sinh ra đã phận làm con
Chữ Hiếu phải vẹn, vuông tròn mới an
Nếu không ắt phải van than
Cả đời hối hận, ngập tràn khổ đau !

Vậy nên, ta hãy khuyên nhau
Còn Cha còn Mẹ, hãy mau đáp đền
Sinh thành dưỡng dục chớ quên
Trăm năm Cha Mẹ, chẳng bên mình hoài.

Chữ Hiếu: vẹn mới có tài
Chữ Tình: chung thuỷ, mới hài lòng nhau
Chữ Nghĩa: phải có trước sau
Chữ Tâm: phải tịnh, mới mau an lành.

Bền chí mọi việc sẽ thành
Nghèo giàu phận số… ai dành được đâu
Đời người là một bể dâu
Tiền tình danh vọng… nỗi sầu đeo mang.

Đường về rộng lớn thênh thang
Tu tâm dưỡng tính, tránh mang luỵ phiền
Trở về cát bụi – lên tiên
Tay không tay trắng… bạc tiền chi đâu !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Khải Nghĩa Thái 

Ấn phẩm mới

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 7 năm 2020...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng của TT. Thích Chân Quang – Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang tháng 7 năm 2020...

Tin mới nhất