Thứ Bảy, Tháng Năm 18, 2024
Trang ChủThư việnKinh tụngLời cầu nguyện Đêm Giao Thừa

Lời cầu nguyện Đêm Giao Thừa

-

LỜI CẦU NGUYỆN ĐÊM GIAO THỪA

 • Nguyện trên mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Long thần Hộ pháp gia hộ cho thế giới hòa bình, mọi người biết yêu quý nhau.
 •  
 • Nguyện trên mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Long thần Hộ pháp gia hộ cho đất nước Việt Nam được hòa bình hưng thịnh, dân tộc Việt Nam biết đồng lòng đoàn kết, yêu thương nhau, giúp đỡ nhau trong việc sinh kế để có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Sau đó là giúp đỡ nhau trong việc phát triển đời sống tâm linh, ai ai cũng tin hiểu Phật Pháp, biết tu nhân hành thiện theo đúng Chánh Pháp để có ngày đạt được sự giải thoát giác ngộ.
 •  
 • Nguyện trên mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Long thần Hộ pháp gia hộ cho Phật Pháp hưng long, nhiều người tu hành tinh tấn đắc thành chính quả.
 •  
 • Nguyện trên mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Long thần Hộ pháp gia hộ cho cửu huyền thất Tổ theo Phật tu hành siêu thoát.
 •  
 • Nguyện trên mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Long thần Hộ pháp gia hộ cho cha mẹ, gia đình biết kính Phật, tin Nhân quả, làm phúc nhiều, tinh tấn tu tập, hộ trì Chánh Pháp, xây dựng Đạo tràng.
 •  
 • Nguyện trên mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Long thần Hộ pháp gia hộ cho những người đã từng có duyên với con, những người mà con đã thọ nhận ân nghĩa được nhiều phúc lành may mắn, gặp được Chánh Pháp tu hành, cùng làm điều phúc thiện, cùng hướng về đạo lý cao thượng.
 •  
 • Nguyện trên mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Long thần Hộ pháp gia hộ cho con diệt trừ được bản ngã, được khí lực sức khỏe để tu hành mà diệt trừ bản ngã, được tâm từ bi yêu thương để diệt trừ bản ngã, được lòng tôn kính Phật tuyệt đối để đủ phước diệt trừ bản ngã.
Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 5 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 5 năm 2024 (update 8/5/2024): 1. Chủ nhật ngày 5/5/2024 (27/3 AL): 9h00 thuyết giảng tại chùa Từ...

Tin mới nhất