Thứ Hai, Tháng Ba 4, 2024

Sám hương linh

-

SÁM HƯƠNG LINH

Cúi đầu đảnh lễ Như Lai

Cha lành của khắp vạn loài chúng sinh

Cùng Chư Bồ Tát quang minh

Tâm từ soi sáng hữu tình trầm luân

Chúng con cùng các quyến thân

Người còn kẻ mất người gần kẻ xa O

Từ nay quy mạng Phật Đà

Học theo Chánh Pháp cùng là Thánh Tăng

Hiểu rằng cuộc sống thế nhân

Vây quanh sóng khổ, bủa giăng gió sầu

Dù rằng nghèo khổ sang giàu

Kẻ nào khỏi khóc, người nào khỏi than

Khi thì hợp, khi thì tan

Lúc say quyền quý, lúc chan tủi sầu O

Những cơn bệnh hoạn đớn đau

Những lần tử biệt biết bao nỗi buồn

Lệ nhiều hơn nước mưa tuôn

Máu nhiều hơn nước trên nguồn đổ xuôi

Người đời gắng gượng tìm vui

Trò chơi hư ảo chôn vùi tâm linh

Nào là rượu, nào là tình

Xong rồi nhìn lại thấy mình tội thêm

Nỗi lo của kẻ đi đêm

Biết mình nặng nghiệp chưa tìm lối ra. O

Nay con sám hối Phật Đà

Ăn năn lỗi trước, ngăn chừa lỗi sau

Hiểu rằng nguyên cớ khổ đau

Đều do ích kỷ gốc sâu tạo thành

Tham lam dẫn đến tranh giành

Hận thù dẫn đến nhục hình lẫn nhau

Kiêu căng tự đại tự cao

Hơn thua đố kỵ người nào giỏi hơn

Chìm trong bóng tối chập chờn

Si mê chấp ngã nặng hơn núi cồn

Lang thang ngàn kiếp trầm luân

Khổ đau chất lại vạn lần biển khơi. O

Nay con quỳ dưới Phật đài

Nguyện theo giáo pháp Như Lai nhiệm mầu

Niết Bàn, lòng nguyện tin sâu

Là nơi chấm dứt khổ đau luân hồi

Vượt ngoài ba cõi ngàn đời

Từ bi trí giác rạng ngời vô biên

Hiểu rằng nhân quả nghiệp duyên

Công bằng chi phối mọi miền thế gian

Người sung sướng, kẻ lầm than

Đều do nghiệp trước cưu mang đến giờ

Nên không yên lặng đợi chờ

Mà lo gắng sức giúp cho mọi người. O

Người vui là chính con vui

Người buồn con cũng ngậm ngùi sẻ chia

Hiểu rằng một sớm mai kia

Xác thân tạm bợ trở về hư vô

Nên không khờ dại tôn thờ

Cái mà bệnh chết sẽ chờ lấy đi

Nay còn sức khỏe xuân thì

Khéo siêng làm phước dành khi trở về

Hiểu rằng ngàn kiếp si mê

Tham lam ích kỷ nặng nề âm u. O

Nay theo Phật đấng Đại Từ

Trái tim xin mở rộng như biển ngàn

Thương yêu khắp cả thế gian

Dù là kẻ oán người thân cũng đồng

Nơi cõi sống, chốn tử vong

Rừng cây chim thú, biển sông cá kình

Nguyện lòng thương khắp chúng sinh

Như thương quyến thuộc thâm tình đã lâu

Từ nay mãi đến ngàn sau

Sống vì tất cả, chẳng cầu riêng tư

Hiểu rằng tam giới ngục tù

Thân là cát bụi, tâm là bóng mây

Từ lâu như kẻ ngủ say

Si mê chấp ngã chưa ngày thoát ra. O

Cúi đầu đảnh lễ Phật Đà

Bậc thánh Vô Ngã vượt xa thế trần

Vì không còn chấp ngã nhân

Người thành vũ trụ, Người thành trăng sao

Tâm Vô Ngã là đỉnh cao

Con xin phát nguyện ngày nào chứng nên

Chí tu học quyết vững bền

Độ sinh vì Phật báo đền ơn sâu

Hôm nay tha thiết nguyện cầu

Xin đem công đức từ lâu đã làm

Hướng về thế giới cõi âm

Dành cho thân quyến còn cầm tại đây. O

Mong sao cho những vị này

Nương nhờ Phật lực về ngay cõi lành

Thân an lạc, trí hiển minh

Được Chư Bồ Tát chung quanh dắt dìu

Tu theo Phật pháp cao siêu

Dần dần thành tựu những điều lớn lao

Tâm siêu thoát khỏi trần lao

Bước vào Phật địa, dự vào Thánh lưu

Rồi dùng hạnh nguyện đại từ

Hóa thân ba cõi vân du sáu đường

Gieo Chánh Pháp đến ngàn phương

Đưa người mọi nẻo về nương Phật Đà. O

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần) O

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng Tết Nguyên Đán Giáp Thìn (update 29/2/2024)

0
Lịch giảng của TT. TS. Thích Chân Quang – Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang Tết Nguyên Đán Giáp Thìn (update 29/2/2024): 1. Từ thứ...

Tin mới nhất