Chủ Nhật, Tháng Tư 14, 2024
Trang ChủThư việnKinh tụngSám nguyện Hộ Pháp

Sám nguyện Hộ Pháp

-

SÁM NGUYỆN HỘ PHÁP

Con cúi lạy Mười Phương Tam Bảo
Chứng minh con tâm đạo kiên cường
Nghìn đời chỉ một con đường
Hướng về giác ngộ phi thường bao la
 
Nhưng chánh pháp đã xa thời Phật
Biết bao điều giả thật khó lường
Biết bao những kẻ vô lương
Âm mưu chống phá đủ đường bất nhân
 

Kẻ hiểm ác không cần chân lý
Mà chỉ nuôi ích kỷ hẹp hòi
Ác tâm thủ đoạn không thôi
Để gây ra cảnh suy đồi đạo thiêng
 
Hoặc là chúng dùng gươm dùng súng
Đập phá chùa, tượng trống nhà không
Tăng Ni bức hại não nùng
Sách kinh xé đốt tan cùng bụi tro
 
Hoặc là chúng giả vờ vào đạo
Giả vờ như hiếu thảo ngoan hiền
Rồi tìm cơ hội điều nghiên
Để mà bày kế ngả nghiêng tăng đoàn
 
Lén lút dùng lợi danh lôi kéo
Khiến từng người suy yếu đạo tâm
Không còn vì đạo thậm thâm
Chia năm xẻ bảy ngấm ngầm hại nhau
 
Ai tài đức, rêu rao nói xấu
Ai chân tu, truyền khẩu vu oan
Trắng đen lật ngược hoàn toàn
Mọi người dao động hoang mang lạc đường
 
Dùng độc dược tổn thương não bộ
Để bậc hiền vô cớ loạn tâm
Hoặc hư tạng phủ âm thầm
Chẳng bao lâu phải chịu nằm một nơi
 
Dùng sắc đẹp lả lơi hấp dẫn
Gài bẫy người ôm hận cả đời
Danh thơm phá nát cả rồi
Đạo lành cũng chịu tiếng đời nhiễu nhương
 
Mượn danh Phật xiển dương một phái
Dụ dỗ người phải trái chẳng rành
Xúi người xa lánh chư Tăng
Kêu người thôi học đạo lành Như Lai
 
Muôn vạn cách làm sai lẽ thật
Khiến đạo mầu sẽ mất không lâu
Chúng con ray rứt lo âu
Nguyện trên Hộ Pháp nhiệm mầu sáng soi
 
Nguyện thứ nhất con thôi si ám
Tinh tấn tu không dám buông lung
Để nương vào sức đại hùng
Của Mười Phương Phật mà chung kết đoàn
 
Nguyện kế tiếp tâm an trí sáng
Để nhìn ra muôn vạn âm mưu
Hiểu ra lòng dạ kẻ thù
Mà lo chống đỡ mặc dù khó khăn
 
Nguyện gia hộ những lần nguy khốn
Con phàm phu ngu độn tầm thường
Phải nhờ Phật lực phi thường
Dẹp tan hiểm nạn mở đường thoát ra
 
Nguyện Đạo pháp bao la khắp chốn
Được xương minh yên ổn tu hành
Bởi vì tứ chúng nhiệt thành
Khôn ngoan dũng cảm đấu tranh giữ gìn
 
Nguyện quốc chủ anh minh ủng hộ
Để đạo mầu phổ độ chúng dân
Xây nền đạo đức xa gần
Làm cho đất nước vạn lần hưng long.
Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát (3 lần)
Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Cảnh báo: Các trang và group Facebook giả mạo

0
Kính thông báo đến toàn thể quý Phật tử! Hiện nay, trên Facebook đang xuất hiện các trang và group Facebook giả mạo Thượng tọa...

Tin mới nhất